Show simple item record

Crisis scenario model of a large power outage

dc.contributor.advisorPtáček, Michalcs
dc.contributor.authorBláha, Michalcs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:16Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:16Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBLÁHA, M. Modelový příklad krizového scénáře pro rozsáhlý výpadek elektrické energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127250cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190368
dc.description.abstractV bakalářské práci je popsána legislativa, která se zabývá problematikou výpadků elektrické energie. Je zde vysvětlena problematika blackoutu spolu s obecnými dopady na společnost. V práci jsou dále popsány historicky nejvýznamnější blackouty ve světě a stavy nouze, které nastali v České republice. V další části je vytvořeno fiktivní město, na kterém jsou demonstrovány následky blackoutu. Dále je v práci popsáno, jak by se město s takto vzniklým blackoutem vypořádalo. V závěru je navrženo doporučení pro fiktivní město, díky kterému by bylo město více odolné proti dalšímu blackoutu.cs
dc.description.abstractThe bachelor´s thesis describes legislation addressing the issue of power outages. The issue of blackout is explained here, along with the general effects on society. The work goes on to describe the most historically important blackouts in the world and the states of emergency that occurred in the Czech Republic. In the next part, a fictionalcity is created to demonstrate the consequences of blackout. Furthermore, the work describes how the city would deal with such a resulting blackout. In the end, a recommendation is proposed for a fictional city that would make the city more resistant to further blackout.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBlackout; výpadek elektrické energie; záložní zdroj; dieselagregát; distributor elektrické energie; elektrárna; krizová situace; přenosová soustavacs
dc.subjectnouzový stavcs
dc.subjectkritická infrastrukturacs
dc.subjectBlackout; power outage; backup power; diesel generator; electricity distributor; power station; crisis situation; transmission systemen
dc.subjectemergencyen
dc.subjectcritical infrastructureen
dc.titleModelový příklad krizového scénáře pro rozsáhlý výpadek elektrické energiecs
dc.title.alternativeCrisis scenario model of a large power outageen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-17:49:36cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127250en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:57:16en
sync.item.modts2020.06.24 08:16:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRadil, Lukášcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Štěpán Foral (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Modelový příklad krizového scénáře pro rozsáhlý výpadek elektrické energie. S posudky seznámil komisi vedoucí práce Ing. Ptáček. Vedoucí Ing. Ptáček následně položil své otázky i otázky oponenta. Student odpovídal samostatně a srozumitelně. Do rozpravy se vložil Ing. Bátora s otázkou na kritérium N-1. Student odpověděl správně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record