Show simple item record

Overview and Utilization of Small Modular Reactors

dc.contributor.advisorKatovský, Karelcs
dc.contributor.authorKřeček, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:17Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:17Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKŘEČEK, T. Malé modulární reaktory a možnosti jejich využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127259cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190374
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá slibným typem nových jaderných reaktorů – malé modulární reaktory (SMR). Definuje základní vlastnosti SMR a jejich zásadní rozdíly od velkých jaderných reaktorů, stručně hodnotí jednotlivé výhody a nevýhody. Shrnuje historii a aktuální směr jejich vývoje v nejvíce aktivních zemích. V bakalářské práci jsou dále rozebrány nejpokročilejší návrhy SMR a možnosti jejich využití. V poslední řadě je provedena krátká analýza o využitelnosti SMR v energetickém mixu a možnostech aplikace na území Česka.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with an auspicious type of new nuclear reactors – small modular reactors (SMR). It defines the basic qualities of SMR and their essential differences among large nuclear reactors, briefly evaluates the individual advantages and disadvantages. It summarizes the history and current direction of their development in the most active countries. In the bachelor's thesis are also discusses the most advanced propositions of SMR and the possibilities of their use. In the last part is analysis of the usability of SMR in the energy mixture and the possibilities of application in the Czechia.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmalé modulární jaderné reaktorycs
dc.subjectjaderná energetikacs
dc.subjectSMRcs
dc.subjectpasivní bezpečnostcs
dc.subjectmodularitacs
dc.subjectNuScalecs
dc.subjectsmall modular nuclear reactorsen
dc.subjectnuclear energyen
dc.subjectSMRen
dc.subjectpassive safety modularityen
dc.subjectNuScaleen
dc.titleMalé modulární reaktory a možnosti jejich využitícs
dc.title.alternativeOverview and Utilization of Small Modular Reactorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-15:46:37cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127259en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:57:17en
sync.item.modts2020.06.24 08:16:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠtevanka, Kamilcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi řešení a výsledky své práce Malé modulární reaktory a možnosti jejich využití. Vedoucí práce Ing. Katovský seznámil komisi se zněním posudků. Na otázky z posudků student odpověděl s výhradami. Doc. Mastný se dotázal na další důvody použití malých jaderných reaktorů, student otázku správně zodpověděl. Ing. Radil se dotázal na zdroje použité v práci, student na otázku reagoval.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record