Show simple item record

Synthesis of the musical audio signal using direct generation of harmonics

dc.contributor.advisorPřikryl, Luborcs
dc.contributor.authorJežek, Štěpáncs
dc.date.accessioned2020-06-25T06:56:34Z
dc.date.available2020-06-25T06:56:34Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJEŽEK, Š. Syntéza hudebního signálu pomocí přímého generování vyšších harmonických složek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other125876cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190442
dc.description.abstractTato práce se věnuje problematice syntézy hudebního signálu, konkrétně tzv. aditivní (součtové) metodě. Hlavním cílem je implementace softwarového hudebního nástroje ve formátu zásuvného modulu VST3 v C++ aplikačním frameworku JUCE. Výsledný program umožňuje editaci harmonických složek modulového kmitočtového spektra a vytvoření časové závislosti složek pomocí tzv. morphingu mezi více, uživatelem nastavenými, stavy spektra. Úvod práce shrnuje obecně nejrozšířenější metody syntézy zvuku a porovnává je s metodou součtové syntézy. Následně je pojednáno o možných přístupech k implementaci tohoto typu syntézy, jejich přednostech, případně nedostatcích. Další sekce se zabývají technologiemi využitými k realizaci zásuvného modulu VST3 a rozborem hlavních částí tvořících výsledný program. Tento rozbor se zaměřuje především na část určenou pro zpracování signálu, uveden je ale také stručný popis jednotek tvořících grafické rozhraní.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on musical sound synthesis, in particular, the method of additive synthesis. The main goal is to implement a software musical instrument in the VST3 plug-in format, using the C++ programming language and the JUCE application framework. The final program offers spectral components editing capabilities and is able to morph between user-defined spectrum states in time. The introduction summarizes some common synthesis methods and their advantages or disadvantages. Next section deals with the technology used during the VST3 plug-in implementation and describes core parts that make up the final application. This analysis is focused mainly on the signal processing part, but there is also a brief description of the graphical user interface.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAditivní syntézacs
dc.subjectC++cs
dc.subjectJUCEcs
dc.subjectsyntezátorcs
dc.subjectvirtuální nástrojcs
dc.subjectVST3cs
dc.subjectzásuvný modulcs
dc.subjectAdditive synthesisen
dc.subjectC++en
dc.subjectJUCEen
dc.subjectsynthesiseren
dc.subjectvirtual instrumenten
dc.subjectVST3en
dc.subjectplug-inen
dc.titleSyntéza hudebního signálu pomocí přímého generování vyšších harmonických složekcs
dc.title.alternativeSynthesis of the musical audio signal using direct generation of harmonicsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-25-07:08:36cs
thesis.disciplineZvuková produkce a nahrávánícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125876en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:02:32en
sync.item.modts2021.11.10 13:33:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMekyska, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) RNDr. Lubor Přikryl (člen) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Záviška (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Existují i jiné nefourierovské součtové metody než ty, uvedené v práci? Pokud ano, na čem jsou založeny a proč se v běžném hudebním kontextu neprosadily? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAudio inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record