Show simple item record

Cell detection using convolutional neural networks

dc.contributor.advisorVičar, Tomášcs
dc.contributor.authorDoskočil, Ondřejcs
dc.date.accessioned2020-06-25T06:56:38Z
dc.date.available2020-06-25T06:56:38Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationDOSKOČIL, O. Detekce buněk pomocí konvolučních neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126697cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190471
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro detekci buněk v obrazových datech. Teoretická část obsahuje popis fungování těchto sítí a jejich různých architektur. V praktické části byly tyto sítě implementovány a trénovány na dostupném datasetu. Každá z těchto sítí využívá však jiný přístup k detekci. Nakonec byly jednotlivé sítě statisticky vyhodnoceny a byl provedena diskuse.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the use of convolutional neural networks for cell detection in image data. The theoretical part contains a description of the functioning of these networks and their various architectures. In the practical part, these networks were implemented and trained on an available dataset. However, each of these networks uses a different approach to detection. Finally, the individual networks were statistically evaluated and a discussion was conducted.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKonvoluční neuronové sítěcs
dc.subjectdetekce objektůcs
dc.subjectbuňkycs
dc.subjectPyTorchcs
dc.subjectConvolutional neural networksen
dc.subjectobject detectionen
dc.subjectcellsen
dc.subjectPyTorchen
dc.titleDetekce buněk pomocí konvolučních neuronových sítícs
dc.title.alternativeCell detection using convolutional neural networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-25-09:17:25cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid126697en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:59:44en
sync.item.modts2021.11.12 21:46:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeChmelík, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof.Ing. Marek Penhaker, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student odpověděl na otázku oponenta, jaké byly rozdíly v úspěšnosti detekce u různých mikroskopických snímků? Ing. Sekora položil otázku, jakým způsobem byl získán referenční počet buněk? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record