Show simple item record

The gas monitoring equipment in breeding of edible insects

dc.contributor.advisorAdámek, Martincs
dc.contributor.authorChlumecký, Karelcs
dc.date.accessioned2020-06-25T06:56:44Z
dc.date.available2020-06-25T06:56:44Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationCHLUMECKÝ, K. Zařízení pro monitorování plynů v chovu jedlého hmyzu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127042cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190521
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o monitorování plynů při chovu jedlého hmyzu se zaměřením na nebezpečné plyny. V první části práce je popsán životní cyklus jedlého hmyzu a s ním i spojené ekologické důsledky. Následuje stručný popis měření neelektrických veličin. Uvedené poznatky jsou využity při návrhu a realizaci chovné jednotky v praktické části bakalářské práce. Návrhová část obsahuje výběr a popis použitých komponent a jejich umístění na chovné jednotce. Chovná jednotka je řízena mikrokontrolerem ESP32 firmy Espressif. Dále praktická část obsahuje první výsledky experimentálních měření a program pro mikrokontrolér. Výsledky jsou ve formě grafu. Chovný box je možné využít pro většinu terarijní živočichy.cs
dc.description.abstractBachelor’s thesis deals with monitoring of edible insects. The most monitured element will be dangerous gases. In the first part will be discussed the life cycle of edible insects and associated ecological consequences. Another part is description of measuring non-electric variables. This knowledge will be useful in design of breeding box in practical part of bachelor’s thesis. Design contains selections and description of used components and their locations on breeding box. Breeding box is managed by microcontroller ESP32 from Espressif family. Practical part contains first results of measuring and program for microcontroller. The results are in the form of a graph. Breeding box can be used for most terrarium animals.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectESP 32cs
dc.subjectjedlý hmyzcs
dc.subjectměření plynůcs
dc.subjectsenzorycs
dc.subjectamoniakcs
dc.subjectmonitorování jedlého hmyzu.cs
dc.subjectESP 32en
dc.subjectedible insecten
dc.subjectgas measuringen
dc.subjectsensorsen
dc.subjectammonia measuringen
dc.subjectammoniaen
dc.subjectmonitoring of edible insects.en
dc.titleZařízení pro monitorování plynů v chovu jedlého hmyzucs
dc.title.alternativeThe gas monitoring equipment in breeding of edible insectsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-25-13:55:20cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127042en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 12:59:34en
sync.item.modts2021.11.08 12:30:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSkácel, Josefcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Levek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Šťáva, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Libich, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Průbeh studentovi prezentace byl plynulý. Komise studentovi dále položila následující otázky v rámci diskuse: -Jakým způsobem byla práce sestavena, obsahuje další schéma? -K čemu má zařízení sloužit? (pouze měření plynů a vlhkosti?) -Které jsou kritické parametry pro chov a čeho se má docílit? Jáká má být teplota a vlhkost? -Byla cílem pouze generace vhodných podmínek? -Je možné použitým senzorem odlyšit sledované plyny? -Jakým způsobem by bylo možné plyny odlišit? -Je použitý senzor metal-oxid? Doplňující otázky komise byli zodpovězny. Komise dále uvedla připomínky k formální stránce práce. Tyto připomínky byli již uvedeny v posudcích vedoucího i oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMikroelektronika a technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record