Show simple item record

Operating diagnostics of PVP

dc.contributor.advisorMastný, Petrcs
dc.contributor.authorPrášil, Kryštofcs
dc.date.accessioned2020-06-25T06:56:49Z
dc.date.available2020-06-25T06:56:49Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPRÁŠIL, K. Provozní diagnostika FVE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127270cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190564
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o problematice fotovoltaických elektráren a to především jejich provozní diagnostiky a způsobu provedení této diagnostiky. V úvodu práce je vysvětlen princip funkce FV článků a je popsán postup výroby těchto článků. Dále jsou zde zmíněny způsoby výroby jednotlivých komponent pro sestavení FV panelu. V další části jsou vyjmenovány jednotlivé komponenty FV elektrárny a popis jejich funkce v celém systému. Zároveň jsou popsány způsoby zapojení FV systému. Ve třetí kapitole nahlédneme na možné defekty, které ovlivňují výkon FV systémů a snižují jejich ekonomickou výnosnost. Přiblížíme si defekty jak celých FV systémů tak jednotlivých panelů a komponent. Následující kapitola je zaměřena na vysvětlení jednotlivých veličin, které souvisí s FV elektrárnami a o čem tyto veličiny vypovídají. Pátá kapitola se věnuje obsahu normy ČSN EN 62446. Poslední kapitola se týká samotné diagnostiky FV systému, praktických zkoušek a zhodnocení výsledků těchto zkoušek.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the issue of photovoltaic power plants, especially their operational diagnostics and how to perform this diagnostics. The introduction of the work explains the principle of function of PV cells and describes the procedure for manufacturing these cells. Furthermore, there are mentioned methods of manufacturing individual components for assembling a PV panel. The next part lists the individual components of the PV power plant and describes their function in the entire system. At the same time, the connection methods of the PV plant are described. In the third part, we look at possible defects that affect the performance of PV systems and reduce their economic profitability. We will explain the defects of both the entire PV power plant and the individual panels and components. The following chapter is focused on explanation of individual variables related to PV power plants and what these variables are about. The fifth chapter deals with the content of the standard ČSN EN 62446. The last chapter concerns the diagnostics of the PV system itself, practical tests and evaluation of the results of these tests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFV elektrárnacs
dc.subjectFV systémcs
dc.subjectFV panelcs
dc.subjectFV článekcs
dc.subjectdiagnostika FVEcs
dc.subjectPV power planten
dc.subjectPV systemen
dc.subjectPV panelen
dc.subjectPV cellen
dc.subjectPV power plant diagnosticsen
dc.titleProvozní diagnostika FVEcs
dc.title.alternativeOperating diagnostics of PVPen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-25-07:49:07cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127270en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.25 08:56:49en
sync.item.modts2020.06.25 08:12:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMorávek, Jancs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi svoji BP, následně doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. přečetl posudky oponenta a vedoucího práce. Student nebyl připraven na otázky oponenta, nevěděl, že jsou umístěny v IS. Student na první otázku odpovídal váhavě, na druhou otázku neodpověděl správně. Student na třetí otázku odpověděl s významnou pomocí tazatele. Na poslední otázku oponenta student odpověděl s mírnou pomocí tazatele. Doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. položil 2 otázky, student odpověděl pohotově a správně. Ing. Lukáš Radil, Ph.D. položil otázku, student řádně zodpověděl otázku. Na otázku Ing. Davida Topolánka, Ph.D. student odpověděl správně. Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. položil otázku na optimalizaci využití elektřiny z FVE, student odpověděl pohotově.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record