Now showing items 1-20 of 424

 • Technologie průsvitných architektonických betonů 

  Adámková, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou průsvitných betonů. Cílem byl návrh postupu výroby průsvitného betonu. Teoretická část byla sestavena ze zahraničních poznatků, které vedli k posouzení dostupnosti a ceny optických ...
 • Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru 

  Koňariková, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na urbanistické principy a zásady užité při plánovaní měst a jejich veřejných prostorů. Práce se zabývá teoriemi významných urbanistů a architektů, se snahou uplatnit jejich principy na město ...
 • Kohoutovice - městská část tří center 

  Tlamková, Anna
  Práce v úvodní části stručně nastiňuje historický i současný vývoj městské části Kohoutovice z hlediska historických událostí a urbanistického rozvoje. Následně se však práce zaměřuje na podrobnou analýzu tří potenciálních ...
 • Bytový dům 

  Míka, Tomáš
  Bakalářská práce řeší projekt bytového domu s téměř nulovou spotřebou energie v Lišově, ve stupni pro provedení stavby. Bytový dům má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. V nadzemních podlažích je navrženo 7 bytových jednotek ...
 • Bytový dům 

  Jachan, Radek
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace návrhu bytového domu v obci Pustiměř. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Má obdélníkový tvar a je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. V prvním ...
 • Malý bytový dům 

  Netopilíková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro bytový dům v obci Prušánky. Dokumentace obsahuje řešení dispozici bytových jednotek, nebytových společných prostor, návrh konstrukčního řešení stěn, stropů ...
 • Zaměření a vyhotovení účelové mapy freestylového areálu v Řečkovicích 

  Horník, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá polohopisným a výškopisným zaměřením freestylového areálu a jeho okolí v lokalitě Brno, Řečkovice. V teoretické části práce je představena zájmová lokalita, následovaná teoretickým rozborem řešené ...
 • Výroba akvárií Bukovany 

  Lebedev, Ilya
  Bakalářská práce se zabývá dokumentací pro získání stavebního povolení a dokumentací provádění stavby výroby akvárií. Práce vychází z dříve vypracované studie z předmětu AG033. Obec Bukovany se nachází v okrese Hodonín, ...
 • Technologická etapa hrubé vrchní stavby bytového domu v Pohořelicích 

  Hanzl, Martin
  Předmětem bakalářské práce je zpracování technologických etap provádění zděných a stropních konstrukcí vrchní hrubé stavby bytového domu v Pohořelicích. Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního objektu označeného B3, jednoho ...
 • Analýza tržní ceny nemovitostí v příhraničních regionech (CZ-PL-SK) 

  Žižková, Kateřina
  V bakalářské práci je zpracována analýza tržní ceny nemovitosti v příhraničních regionech České republiky, Slovenska a Polska. Jsou vytvořeny databáze dat, které jsou výsledkem sběru potřebných dat o daných lokalitách a ...
 • Analýza materiálového provedení rodinných domů 

  Kurčová, Kristína
  Bakalárska práca sa zaoberá porovnaním drevostavieb a murovaných stavieb z hľadiska rozhodujúcich faktorov pri výbere materiálového prevedenia stavby rodinných domov. V teoretickej časti sú objasnené základné druhy stavebného ...
 • Rodinný dům - Jinačovice 

  Dvořáček, Luboš
  Bakalářská práce je zaměřena na navržení rodinného domu, který se nachází ve svažitém terénu v nově rozvíjející se části obce Jinačovice na parcele č. 740/10. Jedná se o jižní svah, jižně je situován i vstup do domu. Rodinný ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby areálu Lesní správy Hlubočky 

  Barák, Libor
  Cílem bakalářské práce Realizace hrubé vrchní stavby areálu Lesní správy Hlubočky je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu pro hrubou vrchní stavbu areálu Lesní správy Hlubočky v obci Mrsklesy. Práce ...
 • Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru 

  Bakalová, Lucie
  Hlavním tématem této bakalářské práce je analýza vybraného veřejného prostoru. Práce se zabývá rozborem pojmu veřejný prostor, jeho popisem a analýzou známých typů veřejného prostoru. Teoretický výklad bakalářské práce je ...
 • Zkoušení cihel určených pro opravu památek 

  Lezová, Lívia
  Bakalářská práce je zaměřená na metody zkoušení cihel, pomocí kterých se historické cihly rozdělí do skupin na použitelné, použitelné v extrémních podmínkách, použitelné omezeně a nepoužitelné pro obnovu památek či výstavbu ...
 • Studium teplotní odolnosti vyztužených dřevěných prvků 

  Janoušek, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou teplotní odolnosti systému tvořeným dřevem jako konstrukční prvek s externím zesílením ve formě uhlíkových FRP lamel spojené různými typy lepidel. Pozornost bude věnována ...
 • Průkaz energetické náročnosti domu s téměř nulovou spotřebou energie 

  Odstrčilíková, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením energetické náročnosti bytového domu v Brně. Teoretická část se zaměřuje na solární kolektory a jejich rozdělení. Ve výpočtové části porovnává neobnovitelnou primární energii a celkovou ...
 • Deskový most přes místní potok 

  Doležal, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního deskového mostu o jednom poli přes místní potok. Rozpětí konstrukce je 19 metrů. Geometrie mostu byla vybrána ze tří variant. Mostovka je tvořena betonovou předpjatou deskou. ...
 • Bytový dům 

  Zlatník, Petr
  Bakalářská práce řeší zpracování společné dokumentace samostatně stojícího bytového domu. Objekt obsahuje 10 bytových jednotek různé velikosti, počtu obytných místností i uspořádání, se zázemím (společné prostory, odstavná ...
 • Měření posunů železničního svršku a mostní konstrukce 

  Leischner, Ludvík
  Tato bakalářská práce pojednává o měření posunů na znojemském železničním viaduktu. Prostřednictvím dvou měřických metod, a to prostorové polární metody a kinematické GNSS Stop & Go metody, byly měřeny polohové a výškové ...