Now showing items 21-40 of 424

 • Možnosti uplatnění absolventů oboru městské inženýrství na trhu práce v EU 

  Vítková, Eva
  Cílem bakalářské práce „Uplatnění absolventů oboru Městské inženýrství na trhu práce v EU“ je stanovit možnosti uplatnění absolventů tohoto oboru na trhu práce v EU. Tato práce se věnuje problematice možnosti uplatnění na ...
 • Formy a metody motivace ve stavebním podniku 

  Kabátová, Nicole
  Bakalářská práce je zaměřena na formy a metody motivace ve stavebním podniku. V první části bakalářské práce se seznamuji s teorií a s jednotlivými základními pojmy, jež jsou získány z odborné literatury. Ve druhé části ...
 • Variantní řešení skladby plochých střech a analýza jejich realizačních nákladů 

  Máčaiová, Klaudia
  Práca sa zaoberá stanovením ceny na 1m2 na jednotlivé typy plochej strechy a následné stanovenie spotreby energie. Finálnym porovnaním týchto dvoch aspektov vieme určiť najvyhovujúcejší typ strechy na vybratý objekt či už ...
 • Dům s vinařstvím v Zaječí 

  Tomková, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby domu určeného k trvalému bydlení 4členné rodiny a zároveň k výrobě a skladování vína. Objekt se nachází ve svažitém terénu v katastrálním území obce Zaječí a je tvořen suterénem ...
 • Obnova Pohořelce na Ateliér scénografie JAMU 

  Kaděrková, Erika
  Náplní této bakalářské práce je zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG35 – Ateliér architektonické tvorby ...
 • Bytový dům ve Žďáře nad Sázavou 

  Frieb, Vilém
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu v obci Žďár nad Sázavou, která se nachází v kraji Vysočina. Objekt bytového domu má tři obytná podlaží a jedno suterénní. Nachází se v ...
 • Bytový dům Vinařská 

  Irra, Matěj
  Předmětem této bakalářské práce je návrh bytového domu v Brně, v ulici Vinařská. Objekt je osazen ve svahu, má tři nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Bytový dům je obdélníkového půdorysného tvaru s předstupujícím ...
 • Bytový dům 

  Fišer, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu ve Vysokém Mýtě. Jedná se o podsklepený, samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu. Objekt bytového domu má jedno podzemní podlaží a 4 nadzemní. Celkem se ...
 • Přístavba sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – hrubá spodní stavba 

  Kunovský, Jan
  Cílem bakalářské práce je zpracování stavebně technologické etapy hrubé spodní stavby Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. Obsahem práce je stručná technická zpráva s popisem řešeného objektu se zaměřením na ...
 • Sport hotel - realizace hrubé vrchní stavby 

  Okál, Tomáš
  Bakalárska práca objektu Sport hotela rieši technologickú etapu realizácie hrubej vrchnej stavby. Bližšie zameraná je na zvislé nosné konštrukcie budované z vápenno-pieskových tvárnic SILKA a strateného debnenia DEK, ...
 • Vytápění bytového domu 

  Jurčík, Peter
  Témou tejto bakalárskej práce je návrh vykurovania a ohrevu teplej vody bytového domu so 7 bytovými jednotkami. Teoretická časť sa venuje návrhu teplej vody zásobníkovým ohrevom, základnému deleniu sústav pre ohrev teplej ...
 • Posouzení ŽB nosných prvků objektu 

  Pecháček, Martin
  Cílem bakalářské práce je analýza vnitřních sil, návrh a posouzení ŽB nosných prvků. V práci jsou navrženy schodišťová deska, stropní deska a nadokenní překlad rodinného domu se zděnými nosnými stěnami. V návrhu stropní ...
 • Rekonstrukce železobetonového mostu v Raškovicích 

  Muroň, Vlastimil
  Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout rekonstrukci železobetonového trámového mostu v Raškovicích. Jelikož se nedochovala žádná dokumentace, bylo třeba odhadnout výztuž dle normy ČSN 1230-1937, podle které byl most navržen. ...
 • Bytový dům 

  Šlézarová, Aneta
  Předmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu a vypracování dokumentace pro provádění stavby. Bytový dům je umístěn na okraji města Rožnov pod Radhoštěm. Zástavbu tvoří bytové domy. Objekt je samostatně stojící ...
 • Technické a ekonomické porovnání využitelnosti různých typů cementů 

  Kováč, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá porovnávaním vlastností rôznych typov cementov. Teoretická časť je venovaná rozdeleniu cementov, ich zloženiu a výrobe. V praktickej časti sa zisťujú a porovnávajú rôzne vlastnosti cementov. ...
 • Frézování asfaltových vrstev vozovek 

  Brida, Peter
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vlivu rychlosti pojezdu silniční frézy na vlastnosti R-materiálu. V teoretické části práce je rozebrána problematika výroby a použití R-materiálu. Praktická část spočívá v posouzení ...
 • Analýza klimatologických dat v povodí řeky Dyje 

  Macík, Ondřej
  Současná změna klimatu a přetrvávající sucho vyvolávají otázky o budoucím vývoji teplot a srážek na území ČR. Jedna z nejvíce postižených oblastí je jižní Morava a zde se nacházející povodí řeky Dyje. Cílem této bakalářské ...
 • Studie plavební komory v rámci prodloužení vodní cesty Baťův kanál 

  Gulec, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem splavnění posledního úseku Baťova kanálu v úseku mezi jezem Rohatec a jezem Hodonín. V první části práce je popsán stávající stav zájmové lokality s jeho zhodnocení. V následujících částech ...
 • Základní aspekty při hodnocení značky podniku 

  Horváth, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou metód ocenenia Goodwill stavebného podniku. Popisuje správanie zákazníkov na stavebnom trhu, navrhuje zlepšenia marketingovej komunikácie pre vybranú spoločnosť a hodnotí ...
 • Rodinný dům 

  Moučka, Miroslav
  Tato práce je zaměřena na návrh rodinného domu většího formátu, který splní nízkoenergetický standart staveb a který se nachází v katastrálním území Líšeň. Navrhovaný objekt je zamýšlen pro umístění na parcelách 5318/16 a ...