Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a statická analýza domu ve tvaru obrácené pyramidy 

    Fleischerová, Beáta
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a statickou analýzou domu v tvare obrátenej pyramídy. Zostavenie 3D modelu a výpočet sú prevedené v programe Dlubal RFEM 5.20 pomocou metódy konečných prvkov. Jednými z hlavných cieľov ...