Now showing items 1-2 of 2

  • Asfaltová směs typu VMT pro ložní vrstvy vozovek s využitím R-materiálu 

    Klimek, Matěj
    Bakalářská práce se zabývá návrhem asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti a vyšším obsahem R-materiálu (obsah 30 %), za použití polymerem modifikovaného asfaltového pojiva (PmB). Cílem práce je pomocí vhodných funkčních ...
  • Frézování asfaltových vrstev vozovek 

    Brida, Peter
    Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vlivu rychlosti pojezdu silniční frézy na vlastnosti R-materiálu. V teoretické části práce je rozebrána problematika výroby a použití R-materiálu. Praktická část spočívá v posouzení ...