Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení návrhu sanace tělesa železničního násypu 

    Vašina, Adam
    Součástí projektu „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ je sanace nevyhovujícího železničního náspu na trati Brno-Havlíčkův Brod. Předmětem práce je posouzení sanačních opatření v programu Plaxis 2D a seznámení se se ...