Now showing items 1-1 of 1

  • VINAŘSTVÍ SEKT PETRÁK 

    Eliáš, Václav
    Zadáním bakalářské práce je návrh novostavby výrobního objektu pro účel výrobu vína a sektu. V rámci bakalářské práce bylo zadáno vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby ...