Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému vytápění polyfunkční budovy 

    Illichman, Petr
    Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou, výpočtovou a projektovou část. V teoretické části se zabývám základním popisem a rozdělením armatur ve vytápění. Ve výpočtové části řeším návrh systému vytápění a přípravu teplé ...