Now showing items 1-1 of 1

  • Model části budovy v programu Revit 

    Richterová, Zuzana
    Cílem bakalářské práce bylo vytvořit model 1NP v programu Revit a vysvětlit postup práce v programu. Tento model je založen na reálné stavbě panelového domu, která se nachází v Brně na ulici Herčíkova 2. Vytvořený model ...