Now showing items 1-1 of 1

  • Měření posunů železničního svršku a mostní konstrukce 

    Leischner, Ludvík
    Tato bakalářská práce pojednává o měření posunů na znojemském železničním viaduktu. Prostřednictvím dvou měřických metod, a to prostorové polární metody a kinematické GNSS Stop & Go metody, byly měřeny polohové a výškové ...