Show simple item record

Preparation of mixed colloids of humic acids with biopolymers

dc.contributor.advisorKlučáková, Martinacs
dc.contributor.authorOndruch, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:48Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:48Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationONDRUCH, P. Příprava směsných koloidů huminových kyselin s biopolymery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other15870cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/19064
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na možnost využití nových aplikačně výhodných forem směsných koloidů chitosanu a huminových kyselin. V experimentální části byly na základě literární rešerše navrženy a optimalizovány vhodné postupy přípravy hydrogelových a xerogelových směsných forem těchto polymerních materiálů. Při jejich charakterizaci byla hlavní pozornost věnována stanovení obsahu vody a botnacích charakteristik a také jejich mechanickým vlastnostem. Vývoj materiálu byl směřován k průmyslovému nebo zemědělskému využití jeho sorpčních schopností, případně schopnosti imobilizace polutantů v zemědělství a ochraně životního prostředí. Další výhodu představuje možnost řízeného uvolňování HK, využitelná převážně v agrochemii.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis discusses an applicability of innovative colloidal forms of humic acids, prepared by a complexation with biopolymer chitosan. In experimental part, suitable procedures have been proposed and optimized for the preparation of hydrogels and xerogels made of these abundant polymeric substrates. In characterization of resulting materials, major attention was paid to the determination of the water content and the swelling ability. Besides, mechanical properties were studied as well. The development of a desired material aims at an industrial or agricultural utilization of sorption abilities and a tendency to immobilize various pollutants in the environment. Another advantage is represented by the ability to control the release of humic substances from the gel to environments.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkoloidycs
dc.subjecthuminové kyselinycs
dc.subjectbiopolymerycs
dc.subjectcolloidsen
dc.subjecthumic acidsen
dc.subjectbiopolymersen
dc.titlePříprava směsných koloidů huminových kyselin s biopolymerycs
dc.title.alternativePreparation of mixed colloids of humic acids with biopolymersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-25cs
dcterms.modified2010-05-14-08:02:58cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid15870en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:57:43en
sync.item.modts2020.03.30 15:47:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePospíšilová, Ľubicacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceLze přípravené perly použít v půdě k imobilizaci kovů? Znáte ekonomické náklady na aplikaci připravených perel na jednotkovou plochu půdy. Proč se použily dané poměry reakčních činidel? Co je TPP? Jaký typ gelu byl připraven z hlediska vazeb? Jak přesně byly hydrogely připravovány - vliv míchání? Proč má chitosan kladný náboj v kyselých roztocích?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record