Show simple item record

Determination of design resistance of reinforced concrete bridge

dc.contributor.advisorLehký, Davidcs
dc.contributor.authorŠplíchal, Bohumilcs
dc.date.accessioned2020-06-26T06:58:17Z
dc.date.available2020-06-26T06:58:17Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠPLÍCHAL, B. Stanovení návrhové únosnosti železobetonového mostu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128485cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190678
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou posouzení návrhové únosnosti železobetonové mostní konstrukce. Stanovení únosnosti konstrukce je prováděno pomocí pravděpodobnostní nelineární analýzy metodou konečných prvků. Únosnost je stanovena pro příslušné doporučené mezní stavy. Plně pravděpodobnostní přístup je porovnán s dalšími doporučenými spolehlivostními metodami, jako jsou metoda ECoV dle fib Model Code 2010, metoda dílčích součinitelů spolehlivosti anebo metoda dle ČSN EN 1992–2. Výsledky jsou zhodnoceny z hlediska přesnosti a časové náročnosti jednotlivých metod.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the topic of assessing the design load-bearing capacity of a reinforced concrete bridge structure. The determination of the load-bearing capacity of the structure is carried out by means of probabilistic nonlinear analysis using finite element method. Load-bearing capacity is determined for the recommended limit states. A fully probabilistic approach is compared to other recommended reliability methods, such as the ECoV method according to fib Model Code 2010, the partial safety factor method, or the method according to ČSN EN 1992–2. The results are evaluated in terms of accuracy and time-consuming for each method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMetoda konečných prvkůcs
dc.subjectnelineární analýzacs
dc.subjectplně pravděpodobnostní analýzacs
dc.subjectmetoda ECoVcs
dc.subjectmetoda dílčích součinitelů spolehlivosti.cs
dc.subjectFinite element methoden
dc.subjectnonlinear analysisen
dc.subjectfully probabilistic analysisen
dc.subjectECoV methoden
dc.subjectpartial safety factor method.en
dc.titleStanovení návrhové únosnosti železobetonového mostucs
dc.title.alternativeDetermination of design resistance of reinforced concrete bridgeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-25-11:41:42cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128485en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.26 08:58:17en
sync.item.modts2020.06.26 08:14:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeDoležel, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. - předseda, prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. - místopředseda, Ing. Martin Kalina - tajemník, Ing. Daniel Jindra - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, Ing. Petr Hradil, Ph.D. - člen,cs
but.defencedoc. Kala: dotaz, diskutuje se studentem, student odpovídá, reaguje. prof. Novák: dotaz na metodu výpočtu dle ČSN; student odpoví, prof. Novák souhlasí přikyvuje, diskutuje se studentem. doktor Hradil: dotaz na použité zatížení, otevírá diskuzi s profesorem Novákem a doktorem Lehkým. Je spokojený se závěrem diskuze.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record