Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza rizika důležitých faktorů firmy užitím statistických metod 

  Ochabová, Miroslava
  Táto diplomová práca sa venuje analýze finančných ukazovateľov prostredníctvom časových radov, regresnej analýzy a intervalovej regresnej analýzy konkrétnej spoločnosti. V diplomovej práci sú popísané vybrané finančné ...
 • Řízení rizik ve vybraném subjektu pomocí statistických metod 

  Oralová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá posouzením finančních ukazatelů vybrané společnosti s využitím statistických metod. Finanční ukazatele jsou podrobeny analýze časových řad, regresní analýze, intervalové regresní analýze a jsou ...
 • Statistické modelování rizikových indikátorů firmy 

  Kučera, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem jednotlivých finančních ukazatelů vybrané společnosti pomocí metod finanční analýzy, intervalové regresní analýzy a analýzy časových řad. Na základě výsledků těchto analýz je zhodnocena ...