Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení rizik bezpečnosti práce v energetickém průmyslu 

    Arbeit, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá bezpečností v energetickém sektoru. Jelikož z historického hlediska je patrné, že převážná většina havárií, nehod, úrazů a dalších negativních incidentů byla zapříčiněna lidským faktorem. Proto ...