Now showing items 1-2 of 2

  • Střety boků vozidel pod úhlem 11° při různých rychlostech 

    Buchta, Ondřej
    Obsah diplomové práce se zaměřuje na určování rychlosti u tečných střetů dvou vozidel. V teoretické části je proveden rozbor současného stavu poznání a popis přípravy experimentů provedených v rámci práce. V praktické části ...
  • Vliv zatížení nákladních vozidel na jejich dosažitelné zpomalení 

    Jirásková, Iveta
    Diplomová práce se zabývá problematikou brzdění nákladních vozidel při jejich různém zatížení. Teoretická část vymezuje konstrukci nákladních vozidel, brzdy nákladních vozidel, průběh brzdění a faktory, které brzdění ...