Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr informačního systému pro firmu 

    Bubláková, Petra
    Diplomová práce se zabývá výběrem informačního systému pro vybranou firmu. Popisuje způsob řešení tohoto úkolu. První část práce obsahuje analýzu současného stavu, kde byly stanoveny požadavky a parametry pro nový informační ...