Now showing items 1-1 of 1

  • Střety boků vozidel pod úhlem 11° při různých rychlostech 

    Buchta, Ondřej
    Obsah diplomové práce se zaměřuje na určování rychlosti u tečných střetů dvou vozidel. V teoretické části je proveden rozbor současného stavu poznání a popis přípravy experimentů provedených v rámci práce. V praktické části ...