Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza reakčních dob na základě měření v reálném silničním provozu 

    Bilík, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá reakční dobou řidičů v podmínkách reálného silničního provozu. V rámci analýzy současného stavu poznání je uveden rozbor problematiky reakčních dob, zejména se jedná o různé definování pojmu ...
  • Analýza úkonů řízení vozidel u starších řidičů 

    Maršálek, Lukáš
    Tato diplomová práce je zaměřená na analýzu úkonů starších řidičů při řízení v různých dopravních situacích a její porovnání se skupinou řidičů v produktivním věku. První část práce shrnuje dosavadní poznatky v dané ...