Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení rizik projektu modernizace kalírny 

    Chuchma, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá zpracováním návrhu projektu ve vybraném strojírenském podniku, včetně analýzy rizik a návrhu procesu monitorování rizik. Pro dosažení hlavního cíle byla zpracována analýza současného stavu ...