Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizační modely finančních rizik 

    Danko, Erik
    Táto práca sa zaoberá optimalizačnými modelmi finančných rizík. V prvej časti, ktorá je venovaná teoretickým východiskám, sú predstavené základné pojmy optimalizácie, modernej teórie portfólia, fundamentálnej a technickej ...