Now showing items 1-1 of 1

  • Proaktivní analýzy rizik v podnikové praxi - metody a postupy 

    Gája, Filip
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku proaktivního řízení rizik ve firmách a organizacích, za použití vhodných postupů a metod ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena na teoretické ...