Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a návrh způsobu využití brownfields v bývalé cihelně v Brně 

    Pšikalová, Věra
    Diplomová práce se zabývá problematikou regenerace a opětovného využití brownfieldů v návaznosti na trvale udržitelný rozvoj. Cílem práce je podrobná analýza a tvorba návrhu nového využití brownfieldu bývalé Kohnovy cihelny ...
  • Stanovení výše pojistného plnění u dřevostavby 

    Válková, Dagmar
    Předmětem diplomové práce je stanovení pojistného plnění po vichřici na nemovité věci. První teoretická část je zaměřená na definice základních pojmů z oblasti nemovitých věcí a pojišťovnictví. Druhá část je praktická, zde ...