Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení rizik práce s těžkými břemeny 

    Jurigová, Karolína
    Diplomová práce se zaměřuje na problematiku manipulace s těžkými břemeny pomocí jeřábu. Snaží se identifikovat rizika vyvstávající ze samotného procesu. Analýza současného stavu hodnotí problematiku z pohledu současného ...