Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt systému bezpečného podniku 

    Bohovič, Adrian
    Diplomová práca sa zameriava na špecifické nebezpečenstvo vzniku zdravotnej škodlivosti potravín pri procesoch výroby, a ich následnú optimalizáciu tak aby pri procesoch vznikali čo najmenšie riziká výskytu nebezpečenstva ...