Now showing items 1-1 of 1

  • Příjmový přístup ocenění nemovitosti a finanční modelování 

    David, Martin
    Tato diplomová práce má za účel objasnit dílčí techniky příjmového přístupu ocenění nemovitostí. Cílem práce je vytvoření komplexního přehledu oceňovacích metod a technik v rámci příjmového přístupu ocenění. Nejdříve budou ...