Now showing items 1-1 of 1

  • Zvládání rizik při implementaci změn 

    Anca, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá zvládáním rizik při implementaci změn v konkrétní firmě se zaměřením na lidského činitele. Literární rešerše se věnuje odbornému popisu témat, která souvisí s tématem diplomové práce. Následující ...