Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace vybraných způsobů ocenění na atypický rodinný dům 

    Balážová, Veronika
    Diplomová práca sa zaoberá odhadom hodnoty rodinného domu v lokalite Slezská Ostrava. V prvej časti sa práca zameriava na definície pojmov, úzko späté s problematikou oceňovania a so spôsobmi oceňovania, ktoré sú aplikované ...