Now showing items 1-1 of 1

  • Nanobezpečnost a současné trendy v hodnocení rizik nanočástic 

    Valovič, Stela
    V tejto diplomovej práci je popísaný súčasný stav hodnotenia nanobezpečnosti. V práci je uvedený prehľad najvýznamnejších metód a softwareových nástrojov, ktoré sú používané na hodnotenie rizík nanomateriálov. Metódy boli ...