Now showing items 1-1 of 1

  • Rizika elektronického obchodování v podniku na B2B trhu 

    Vrbecký, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou rizik spojených s elektronickým obchodem společnosti, která působí na trhu B2B. Úvodní část je věnována rešerši marketingové problematiky, kde jsou teoreticky podloženy podstaty ...