Now showing items 1-20 of 75

 • Rizika spojená se zapojením jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí do monitorování radiační situace 

  Myslíková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na rozbor současného stavu monitorování radiační situace jednotkami sboru dobrovolných hasičů v oblasti zóny havarijního plánování v okolí jaderné elektrárny Dukovany. Proces měření se dělí na ...
 • Návrh řízení správy nemovitostí – property management u vybrané administrativní budovy v rámci developerského projektu 

  Dědic, Frederik
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou developerské činnosti a developerského procesu. Úvodní část definuje pojmy spojené s touto činností. Následuje návrh organizační struktury developerské společnosti a popis členů ...
 • Výběr informačního systému pro účetní firmu 

  Mitevová, Vanesa
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému, který by měl napomáhat k zefektivnění firemních procesů a přizpůsobení se konkurenci. Informační systém je vybíraný pro účetní kancelář ProfiAccount ...
 • Optimalizační modely finančních rizik 

  Danko, Erik
  Táto práca sa zaoberá optimalizačnými modelmi finančných rizík. V prvej časti, ktorá je venovaná teoretickým východiskám, sú predstavené základné pojmy optimalizácie, modernej teórie portfólia, fundamentálnej a technickej ...
 • Analýza a hodnocení rizik v pracovním prostředí skladovacích objektů 

  Smejkalová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá problematikou rizik v logistické společnosti z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP. První část diplomové práce se zaměřuje na problematiku BOZP ve skladovacích prostorech již ...
 • Expozice nanočásticím v pracovním prostředí 

  Köbölová, Klaudia
  Okrem širokého spektra potenciálnych výhod, použitie nanomateriálov môže ohrozovať ľudské zdravia a životné prostredie. Táto diplomová práca predstavuje výsledky pilotných meraní, kde bola sledovaná expozícia nanočastíc. ...
 • Posouzení efektivnosti informačního systému společnosti RH+ a návrh změn 

  Rybár, Rastislav
  Táto diplomová práca sa zaoberá posúdením efektívnosti informačného systému obchodného závodu RH+ a návrhom zmien. Súčasťou práce sú rozobraté teoretické východiská, zamerané na vysvetlenie základných pojmov, použitých v ...
 • Vliv lokality na výši obvyklé ceny rodinného domu 

  Mikesková, Dana
  Předmětem této diplomové práce je zejména zjistit, jaký je vliv lokality na obvyklou cenu vybraného rodinného domu v okrese Vyškov. Součástí ocenění je vytvoření databáze rodinných domů včetně vhodných kritérií, která budou ...
 • Posouzení informačního systému v rodinném podniku a návrh změn 

  Železný, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, zabývající se prodejem zahradnických potřeb. Obsahuje teoretické zázemí problematiky informačních systému a řízení ...
 • Podnikové systémy rizikového controllingu 

  Krýsa, Jan
  Diplomová práce se zabývá podnikovým systémem rizikového controllingu. Cílem bylo sestavit seznam oblastí, které by měla každá společnost průběžně systematicky sledovat a vybraném podnikatelském subjektu zhodnotit kvalitu ...
 • Proaktivní analýzy rizik v podnikové praxi - metody a postupy 

  Gája, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku proaktivního řízení rizik ve firmách a organizacích, za použití vhodných postupů a metod ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena na teoretické ...
 • Analýza dopravních dat s vazbou na rizika v odpadovém hospodářství 

  Vaníček, Filip
  Hlavním záměrem diplomové práce je příprava reálných dat pro následnou optimalizaci svozového plánu pomocí pokročilých VRP („Vehicle Routing Problem“) algoritmů. Diplomová práce je motivována projektem Strategické partnerství ...
 • Marketingová komunikace společnosti působící na realitním trhu 

  Rosecká, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci společnosti působící na realitním trhu. Obsahuje teoretické vymezení nejdůležitějších pojmů z oblasti marketingu a realitního trhu, je zde rozebrán současný stav ...
 • Podnikové systémy rizikového controllingu 

  Krýsa, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá podnikovým systémem rizikového controllingu. Cílem bylo sestavit seznam oblastí, které by měla každá společnost průběžně systematicky sledovat a vybraném podnikatelském subjektu zhodnotit ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v cukrářském provozu 

  Procházková, Anna
  Tato diplomová práce je zaměřena na rizika řízení v průběhu zakázky ve vybraném cukrářském podniku. Zakázka je realizována v podniku MLSNÁ HOLKA, který je zaměřen na výrobu cukrářských produktů, jako jsou donuty a makronky. ...
 • Řízení rizik projektu dostavby jaderné elektrárny 

  Nejedlý, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na řízení rizik vybraného projektu dostavby jaderné elektrárny. V první části práce jsou vytyčena teoretická východiska. Ve druhé části jsou definovány cíle, kterých má být dosaženo. Třetí část ...
 • Pojistná ochrana vybraného podnikatelského subjektu 

  Pavlík, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnutí optimální pojistné ochrany podnikatelského subjektu. Práce je rozdělena do několika částí. V první části se zabývám metodikou práce, teorií a právní úpravou pojištění podnikatelských ...
 • Analýza rizik v bankovním sektoru 

  Grycová, Jana
  Diplomová práce je věnována problematice řízení rizik v bankovním sektoru. Zabývá se aplikací metod a analýzou pro hodnocení rizik. Z vyhodnocených analýz jsou navrhnuta opatření, která mají za úkol snížit zjištěná rizika ...
 • Optimalizační modely rizik v energetických systémech 

  Tetour, Daniel
  Diplomová práce se zabývá matematickým modelováním problému alokace výrobních zdrojů v energetickém systému s ohledem na technické parametry zdrojů. Model zahrnuje náhodné vstupní parametry ovlivňující velikost poptávky a ...
 • Analýza úkonů řízení vozidel u starších řidičů 

  Maršálek, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na analýzu úkonů starších řidičů při řízení v různých dopravních situacích a její porovnání se skupinou řidičů v produktivním věku. První část práce shrnuje dosavadní poznatky v dané ...