Show simple item record

Teaching-space paradigm

dc.contributor.advisorGaleová, Nicolcs
dc.contributor.authorVicanová, Nelacs
dc.date.accessioned2020-06-27T06:56:35Z
dc.date.available2020-06-27T06:56:35Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationVICANOVÁ, N. Prostor jako paradigma výuky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other126772cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190711
dc.description.abstractZadaný areál pro návrh nové Fakulty architektury je obklopen ulicemi Údolní, Úvoz a Tvrdého. V areálu se nachází Fakulta výtvarných umění a budovy pronájmu. Návrh logicky uzavírá lokalitu na ulici Tvrdého a oživuje tuto ulici funkcemi školy, pronájmem kancelářských prostor, parkováním a kavárnou. V uzavřeném bloku obou fakult je výrazným akcentem ateliérová věž, která výrazně převyšuje okolní zástavbu a vytváří dominantu celku. Dominanta prezentuje veřejnosti práci architektů svým transparentním pojetím. Cílem této bakalářské práce je odklonit se od akademického způsobu výuky architektů a nahradit ji velkou dílnou s fluidními prostory pro volné koncepce vnitřního fungování výuky i možností experimentovat konstruktivistickou metodou „Learning by doing“.cs
dc.description.abstractThe assigned area for the design of the new Faculty of Architecture is surrounded by Údolní, Úvoz and Tvrdého streets. The Faculty of Fine Arts and the rental building are located in the complex. The design logically closes the location on Tvrdého Street and enlivens this street with school functions, office space rental, parking and a café. In the closed block of both faculties, a significant accent is the studio tower, which significantly exceeds the surrounding buildings and creates a dominant feature of the whole. The dominant presents the work of architects to the public with its transparent concept. The aim of this bachelor's thesis is to deviate from the academic way of teaching architects and replace it with a large workshop with fluid spaces for free concepts of internal functioning of teaching and the possibility of experimenting with the constructivist method "Learning by doing".en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFA FAVU výuka továrna škola univerzita kampuscs
dc.subjectFA FAVU education factory university campusen
dc.titleProstor jako paradigma výukycs
dc.title.alternativeTeaching-space paradigmen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-06-26-10:26:40cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorbycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid126772en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.27 08:56:35en
sync.item.modts2020.06.27 08:14:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeVšetečková, Alenacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. arch. Jitka Ressová (předseda) Ing. arch. Dana Matějovská (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) Ing. Martin Nedbálek (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen)cs
but.defence• Prezentace vlastního projektu • Výšková dominanta • Rozdělení prostor • Variabilita prostoru díky skeletovému principu Otázky oponenta: Parter není dostatečně navržen a rozveden. Jak by měl fungovat? Neměla by se v tomto místě nacházet galerie? Studentka: Na vnitřní reprezentační prostor, který by byl společný jsem nemyslela. Galerie by mohla být pouze sezónní. Otázky komise: Ing. arch. Jitka Ressová - Jak by probíhalo spojení mezi starou a novou budovou? Studentka: Pouze pomocí lávky. Doc. Milan Houser - Jaký provoz je myšlený v budově, která je propojená lávkou? Úzký krček může být pro přenášení materiálů problematický. Studentka: První patro věže bude komunikovat s nádvořím, kde bude také přístup z parkování. Upozornění dominantou ve vnitrobloku je velmi sympatické. Na grafice je dobře znázorněno. Návrh je od stávající budovy dosti oddělený, je spojený pouze lávkou. Splňuje budova Vaše představy o výuce architektury? Studentka: Věž byla původně spojena s hmotou u ul. Tvrdého, ovšem z hlediska osvětlení jsem musela návrh přepracovat a věž spojit se zbytkem areálu pouze lávkou. Pozitivně hodnotí rozhodnutí studentky pro tuto fasádu a její odvahu v tomto směru. Ing. Arch. Dana Matějovská - Jste výškově omezená? Jak jste určovala výšku objektu? Studentka: Výškově jsem kromě urbanistických zásad nebyla. Ing. arch. Luboš Františák - Studentka by potenciálně mohla být omezena výškovou regulací. Ovšem věž mohla ještě akcentovat. Je velmi sympatická. V současné fakultě zaznamenáváme problém se stravováním studentů. Součástí zadání nebyla menza? Studentka: V zadání jsme menzu neměli. Ze svých analýz mi ale přišlo vhodné zde umístit bistro. Ing. Martin Nedbálek - Jak je řešena fasáda? Musím Vás pochválit, že jste myslela na údržbu fasády pomocí “chodníčku” V detailu máte uvedenou polykarbonátovou desku, která je náchylná na tepelnou roztažnost. Znáte příklad použití tohoto materiálu? Studentka: Ano, viděla jsem tento materiál na stavbě mateřské školy arch. Stolína. Paní architekta Matějovská se studentkou souhlasí, naopak zdůrazňuje popularitu tohoto materiálu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record