Show simple item record

Spica/ Brno, Nove sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E

dc.contributor.advisorNový, Vítězslavcs
dc.contributor.authorJelínková, Annacs
dc.date.accessioned2020-06-27T06:56:36Z
dc.date.available2020-06-27T06:56:36Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationJELÍNKOVÁ, A. Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other126780cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190716
dc.description.abstractBakalářská práce se nejprve zabývá návrhem “mikro-urbanismu“ na tzv. brownfieldu, který se nachází v těsné blízkosti centra města Brna. Řeší vhodné zastavění území v návaznosti na nyní otevřený městský blok a s ohledem na studii nové městské čtvrti. Hlavním tématem bakalářské práce je návrh nové budovy pro přesun radnice Brna-střed. Cílem práce je 100% využít potenciál nyní nevyužitého území a navrhnout novou budovu radnice pro 21. století. V návrhu je počítáno i s využitím vedlejšího pozemku, který se nachází vedle areálu nákladní části brněnského nádraží Malá Amerika, a nyní sloužícího jako odkladní parkoviště. Smyslem projektu je oživení místa jak kulturně, tak architektonicky a vytvoření pomyslného vstupu do nové brněnské Jižní čtvrti.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis first deals with the design of "micro-urbanism" on the brownfield, which is located near the center of Brno. This design deals with the right strategy for the development of the site, in regards to the architectural study of the new city district and in regards to the connection to the currently open city block. The main topic of the bachelor's thesis is the design of a new building of the Brno-Central townhall. The aim of the project is to 100% use the potential of the currently unused site and to design a new town hall building for the 21st century. In the project is also counted with the utilization of the adjoining site, which is now used as a not very effective parking lot. This site is located next to the area of the freight part of the Brno station "Mala Amerika", which has a cultural and historical value. The purpose of the project is to revitalize the place both culturally and architecturally and to create an imaginary entrance to the new South quarter of Brno.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectradnicecs
dc.subjectBrno-středcs
dc.subjectbrownfieldcs
dc.subjectmultifunkční budovacs
dc.subjectdostavba blokucs
dc.subject21. stoletícs
dc.subjectudržitelnostcs
dc.subjecttownhallen
dc.subjectbrownfielden
dc.subjectBrno-Centralen
dc.subjectmultifunctional buildingen
dc.subject21st centuryen
dc.subjectsustainabilityen
dc.titleŠpica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"Ecs
dc.title.alternativeSpica/ Brno, Nove sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"Een
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-06-26-10:33:28cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid126780en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.27 08:56:36en
sync.item.modts2020.06.27 08:13:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeMagnusek, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. arch. Zdeněk Hirnšál (předseda) Ing. arch. Lenka Kropšová (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. (člen)cs
but.defence• Student představil svůj návrh Náměty oponenta: • Co byste na návrhu změnila, kdyby bylo nutné náklady snížit o 20%? • Alternativa k rebetonu? Otázky komise • Funkční využití parteru • Návaznost na přiléhající objekt • Typ a tloušťka izolace, řešení zelené střechy, HDVcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record