Show simple item record

Mathematical modelling diffusion of metal ions in humic gel

dc.contributor.advisorKlučáková, Martinask
dc.contributor.authorMasár, Lukášsk
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:48Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:48Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationMASÁR, L. Matematické modelování difúze kovových iontů v huminovém gelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other15869cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/19080
dc.description.abstractNáplňou tejto bakalárskej práce bola simulácia difúznych procesov, prebiehajúcich v reaktívnych gélových prostrediach, pomocou softwaru COMSOL Multiphysics. Účelom tohto štúdia bolo vytvorenie komplexného súboru modelov, následne využitežných pre interpretácia experimentálnych dát, získaných pri štúdiu transportu kovových iónov v hydrogéloch huminových kyselín. Hlavná pozornosť bola venovaná vplyvu pórovitosti modelového prostredia a chemických interakcií na difúzne charakteristiky (predovšetkým difúzny tok). Pri simulácii vplyvu chemickej reakcie boli použité rôzne kinetické modely (jednosmerná reakcia prvého, druhého prostredia a spätná reakcia).sk
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis was simulation of diffusion processes proceeding in the reactive gelous media using the COMSOL Multiphysics software. The aim of this study was to develop a comprehensive set of models available for the interpretation of experimental data obtained in the study of metal ions transport in the humic acids hydrogel. The main consideration was given to the influence of porosity modelling and chemical interactions on the diffusion characteristics (mainly diffusion flow). Within the simulation of the influence of chemical reactions, different kinetic models were used (one-way reaction of first and second order and reverse reaction).en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdifúziask
dc.subjectCOMSOL Multiphysicssk
dc.subjectkinetika difúziesk
dc.subjectdiffusionen
dc.subjectCOMSOL Multiphysicsen
dc.subjectkinetics of diffusionen
dc.titleMatematické modelování difúze kovových iontů v huminovém gelusk
dc.title.alternativeMathematical modelling diffusion of metal ions in humic gelen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-23cs
dcterms.modified2010-05-14-08:03:35cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid15869en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:15:15en
sync.item.modts2020.04.01 04:57:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeIng. Eva Gregorová,CSc.sk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceUchazeč prezentoval výsledky své zajímavé bakalářské práce věnující se problematice počítačových simulací difuze velmi jasně a přesvědčivě. Na dotazy oponentky i členů komise reagoval správně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record