Show simple item record

Implementation of Superstructure of Forest's Administration Building in Hlubočky

dc.contributor.advisorLiška, Pavelcs
dc.contributor.authorBarák, Liborcs
dc.date.accessioned2020-06-27T06:57:19Z
dc.date.available2020-06-27T06:57:19Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBARÁK, L. Realizace hrubé vrchní stavby areálu Lesní správy Hlubočky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128636cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190879
dc.description.abstractCílem bakalářské práce Realizace hrubé vrchní stavby areálu Lesní správy Hlubočky je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu pro hrubou vrchní stavbu areálu Lesní správy Hlubočky v obci Mrsklesy. Práce řeší technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, situaci stavby s bližšími vztahy dopravních tras a dopravní trasy, položkový rozpočet vybraných technologických procesů, technologický předpis pro vodorovné nosné konstrukce, organizaci výstavby pro technologickou etapu včetně konceptu výkresu zařízení staveniště, časový plán pro technologickou etapu, bilanci zdrojů a technologické rozbory, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán pro vodorovné nosné konstrukce a bezpečnost práce pro řešenou technologickou etapu. Dále je zpracován odhad nákladů na výstavbu celého areálu Lesní správy Hlubočky v propočtu stavby s využitím technickohospodářských ukazatelů.cs
dc.description.abstractThe goal of bachelor's thesis Implementation of Superstructure of Forest's Administration Building in Hlubočky is the solution of selected parts of a construction technology project for the rough superstructure of Forest's Administration Building Hlubočky area in Mrsklesy village. This thesis deals with the engineering report for the construction technology project, block plan with transport route and transport routes, the itemized budget of the selected technology processes, technological regulation for horizontal structurals, the organization of development for the technological phase including the concept of drawing the site facilities, schedule for technological phase, balance of resources and technological analysis, concept of mechanical assembly, control plan and test plan for horizontal structurals and Occupational safety and health for this technological phase. In this bachelor's thesis, there are also estimated development costs for the whole Forest's Administration Building. In the construction calculation technological-economic indicators were used for the estimates.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbakalářská prácecs
dc.subjectareálcs
dc.subjecthrubá vrchní stavbacs
dc.subjecttechnologický projektcs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjectdopravní trasycs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectmonolitický železobetonový stropcs
dc.subjectorganizace výstavbycs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectbilance zdrojůcs
dc.subjecttechnologické rozborycs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectkontrola kvalitycs
dc.subjectzkušební pláncs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjecttechnickohospodářské ukazatelecs
dc.subjectbachelor's thesisen
dc.subjectareaen
dc.subjectsuperstructureen
dc.subjecttechnological projecten
dc.subjectengineering reporten
dc.subjecttransport routesen
dc.subjectitemized budgeten
dc.subjecttechnological regulationen
dc.subjectcast in place reinforced concrete flooren
dc.subjectorganization of the developmenten
dc.subjectsite facilitiesen
dc.subjectscheduleen
dc.subjectbalance of resourcesen
dc.subjecttechnological analysisen
dc.subjectmachine compositionen
dc.subjectquality controlen
dc.subjecttest planen
dc.subjectOccupational safety and health (OSH)en
dc.subjecttechnological economic indicatorsen
dc.titleRealizace hrubé vrchní stavby areálu Lesní správy Hlubočkycs
dc.title.alternativeImplementation of Superstructure of Forest's Administration Building in Hlubočkyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-26-14:04:04cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128636en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.27 08:57:19en
sync.item.modts2020.06.27 08:12:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeNečasová, Barboracs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jozef Gašparík, Ph.D. - předseda, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - místopředseda, Ing. Aleš Průcha - tajemník, Ing. Jan Jílek - tajemník, Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. - člen, Ing. Radka Kantová, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen,cs
but.defenceStudent Libor Barák představil komisi lokalitu objektu své BP. Popsal strukturu BP a postupně popsal jednotlivé části. Student popsal časový plán, rozpočet stavby, návrh strojní sestavy a s ním související nabídky trhu a splnění požadavků jednotlivých strojů. Student popsal detailně řešení organizace výstavby.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record