Show simple item record

Funeral hall in Jevišovka village – rough superstructure

dc.contributor.advisorBiely, Boriscs
dc.contributor.authorŠtěrba, Martincs
dc.date.accessioned2020-06-27T06:57:22Z
dc.date.available2020-06-27T06:57:22Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠTĚRBA, M. Smuteční síň v Jevišovce - hrubá vrchní stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128651cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190894
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby smuteční síně v obci Jevišovka. Obsahem práce je technická zpráva technologické etapy hrubé vrchní stavby, řešení dopravních tras a jejich zájmových bodů, návrh zařízení staveniště včetně technické zprávy o něm, položkový rozpočet a harmonogram prací pro hrubou vrchní stavbu a návrh strojní sestavy potřebné pro tuto etapu. Práce poté blíže řeší sendvičové stěny, pro které je zde zpracován technologický předpis a kontrolní a zkušební plán. Součástí práce je rovněž řešení problematiky bezpečnosti práce na staveništi a vypracování vlastního zadání na téma časové a ekonomické porovnání betonáže 1.NP dvěma rozdílnými strojními sestavami.cs
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor’s thesis is solving of rough superstructure technological stage of funeral hall in Jevišovka village. Content of this thesis is technical report of rough superstructure stage, solving transport routes and its points of interest, draft of site facilities including its technical report, itemized budget, timetable of works for rough superstructure and suggestion of machinery assembly for this stage. Thesis then focuses on sandwich walls, for which it’s managing technological note and inspection and test plan. Also, part of the thesis is managing of work safety issues on the construction site and elaboration of own task for topic of comparing time limit and economical side of concreting first floor by two different machinery assemblies.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbakalářská prácecs
dc.subjecthrubá vrchní stavbacs
dc.subjectsmuteční síňcs
dc.subjecthalacs
dc.subjectocelový skeletcs
dc.subjectsendvičové stěnycs
dc.subjectzdics
dc.subjectdřevěný stropcs
dc.subjectdřevěná plochá střechacs
dc.subjecttechnická zpráva pro hrubou vrchní stavbucs
dc.subjectdopravní trasycs
dc.subjectbody zájmucs
dc.subjectnávrh zařízení staveništěcs
dc.subjecttechnická zpráva pro zařízení staveništěcs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectčasový harmonogramcs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjecttechnologický předpis pro sendvičové stěnycs
dc.subjectkontrolní a zkušební plán pro sendvičové stěnycs
dc.subjectbezpečnost práce na staveništics
dc.subjectporovnání ekonomického a časového hlediska betonáže dvěma rozdílnými strojními sestavamics
dc.subjectbachelor’s thesisen
dc.subjectrough superstructureen
dc.subjectfuneral hallen
dc.subjecthallen
dc.subjectsteel frameen
dc.subjectsandwich wallsen
dc.subjectbrick wallsen
dc.subjectwooden ceilingen
dc.subjectwooden flat roofen
dc.subjecttechnical report of rough superstructureen
dc.subjecttransport routesen
dc.subjectpoints of interesten
dc.subjectdraft of site facilitiesen
dc.subjecttechnical report of draft of site facilitiesen
dc.subjectitemized budgeten
dc.subjecttimetable of worksen
dc.subjectmachinery assemblyen
dc.subjecttechnological note for sandwich wallsen
dc.subjectinspection and test plan for sandwich wallsen
dc.subjectwork safety issues on the construction siteen
dc.subjectcomparing time limit and economical side of concreting by two different machinery assemblies.en
dc.titleSmuteční síň v Jevišovce - hrubá vrchní stavbacs
dc.title.alternativeFuneral hall in Jevišovka village – rough superstructureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-26-14:04:15cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128651en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.27 08:57:22en
sync.item.modts2020.06.27 08:18:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePrůcha, Alešcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jozef Gašparík, Ph.D. - předseda, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - místopředseda, Ing. Aleš Průcha - tajemník, Ing. Jan Jílek - tajemník, Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. - člen, Ing. Radka Kantová, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen,cs
but.defenceStudent Martin Štěrba popsal téma své BP a přešel hned na popsání situace a dispozice budovy. Popsal půdorys 1.NP, konstrukční systém budovy a jednotlivé řezy budovou. Student dále popsal dopravní trasy a body zájmu, popsal značení kolem staveniště, rozpočet, jednotlivé položky a celkovou cenu. Student popsal TP pro sendvičovou stěnovou konstrukci. Dále student podrobně popsal zařízení staveniště a jednotlivé objekty na staveništi. Dále přešel na časový plán, který podrobně popsal a dále popsal také histogramy pracovníků. Student popsal jednotlivé mechanizace, které budou na staveništi pracovat. Dále student popsal KZP a BOZP. Obě tyto části podrobně popsal. Dále popsal enviromentánní aspekty a porovnání betonáže různými sestavami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record