Show simple item record

Investment in Apartments in Selected Cities in the Czech Republic

dc.contributor.advisorDoležalová, Monikacs
dc.contributor.authorSibor, Filipcs
dc.date.accessioned2020-06-27T06:57:59Z
dc.date.available2020-06-27T06:57:59Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSIBOR, F. Investice do bytových jednotek ve vybraných městech České republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other120276cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190956
dc.description.abstractDiplomová práce na téma investování do bytových jednotek ve vybraných městech ČR je zpracována v reakci na prudký růst cen nemovitostí v posledních letech. Tato situace vyvolala změnu výnosnosti u pronajímaných bytových jednotek napříč jednotlivými městy ČR. Vzhledem k tomu, že pořízené nebo pořizované bytové jednotky již nemusí splňovat dříve očekávanou výnosnost, je vhodné určit jakým způsobem se od sebe liší výnosnosti ve vybraných městech ČR. Na základě výsledků této práce může investor zvážit změnu lokality za účelem vyššího zhodnocení vloženého kapitálu. Cílem práce je tedy provést příslušné výpočty pro zjištění aktuální výnosnosti u bytových jednotek ve vybraných městech ČR. Dílčím cílem práce je popsat problematiku související s investováním do bytových jednotek. Podkladem pro posouzení výnosnosti a doby návratnosti investice je databáze, která byla vhodně upravena a posouzena dle příslušných statistických metod.cs
dc.description.abstractThesis on residential investments into flats in selected towns and cities in the Czech Republic. This thesis provides a critical investment analysis and is a response to the systemic increases in property prices observed in recent years. These increases have fundamentally altered the profitability of rented flats across individual Czech cities and towns. Given that acquired flats are failing to meet profitability expectations, it is now vital to investigate how investment returns differ in selected Czech cities and towns. Based on the results of this thesis, investors may need to revise the location of their residential assets in order to maximise investment returns. The objective of this thesis is to make relevant calculations in order to determine the current return on residential investment into flats in selected Czech cities and towns. The secondary objective is to describe the matters associated with residential investments into flats. The analysis of profitability and term of return is derived from a database, which has been adjusted and evaluated according to appropriate statistical methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVýnosnostcs
dc.subjectdoba návratnostics
dc.subjectinvestovánícs
dc.subjectzhodnocenícs
dc.subjectbytových jednotekcs
dc.subjectProfitabilityen
dc.subjectreturn on investmenten
dc.subjectterm of returnen
dc.subjectinvestmenten
dc.subjectappreciationen
dc.subjectflatsen
dc.titleInvestice do bytových jednotek ve vybraných městech České republikycs
dc.title.alternativeInvestment in Apartments in Selected Cities in the Czech Republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-26cs
dcterms.modified2020-06-26-14:47:03cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120276en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.27 08:57:58en
sync.item.modts2020.06.27 08:13:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFráňa, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Investice do bytových jednotek ve vybraných městech České republiky. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval zodpovědně. Na otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděl správně a jasně. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. položila otázku: Výsledky výnosnosti v určitých lokalitách. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D., položil otázku: Pojednání Airbnb v problematice práce. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRealitní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record