Show simple item record

Effects of ultrasound on biological materials

dc.contributor.advisorVlk,, Danielcs
dc.contributor.authorPeprníčková, Annacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:52Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:52Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPEPRNÍČKOVÁ, A. Účinky ultrazvuku na biologické materiály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39562cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1909
dc.description.abstractV této bakalářské práci se zabývám studiem účinků ultrazvuku na biologické materiály. V teoretické části je zpracována literární rešerše o účincích ultrazvuku na biomakromolekuly a to deoxyribonukelové kyseliny (DNA), bílkoviny (BSA) a na bakteriální buňky. Účinky ultrazvuku byly zkoumány prakticky na geneticky upravených luminiscenčních bakteriích Escherichia coli. Ty byly ozvučovány při různých frekvencích po stejnou dobu a poté byla měřena jejich životaschopnost pomocí luminometru. Výsledky u každé frekvence byly poté porovnávány.cs
dc.description.abstractIn this bachelor thesis I deal with effects of ultrasound on biological materials. In theoretical part is write up a literature search about effects of ultrasound on bimacromolecules namely deoxyribonucleic acid (DNA), proteins (BSA) and bacterial cells. Effects of ultrasound was investigated practically on genetically modified bacterias of Escherichia coli. These bacterias were sounded by ultrasound by various frequences for the same time and then their viability was measured on luminometer. The results for ever frequency were compared.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectultrazvukcs
dc.subjectDNAcs
dc.subjectBSAcs
dc.subjectbakteriální buňkycs
dc.subjectEscherichia colics
dc.subjectluminiscencecs
dc.subjectultrasounden
dc.subjectDNAen
dc.subjectBSAen
dc.subjectbacterial cellsen
dc.subjectEscherichia colien
dc.subjectluminiscenceen
dc.titleÚčinky ultrazvuku na biologické materiálycs
dc.title.alternativeEffects of ultrasound on biological materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-16cs
dcterms.modified2011-09-01-08:53:49cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid39562en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:07:35en
sync.item.modts2020.03.31 04:59:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePhD, Vladan Bernard,cs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (místopředseda) MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázky oponenta byla zodpovězeny. Do diskuze se zapojili doc. Slaninová, doc. Drastich. Studentka odpověděla s výhradami. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record