Show simple item record

Proposal of Property Management for a Selected Office Building as Part of a Development Project

dc.contributor.advisorKomosná, Miladacs
dc.contributor.authorDědic, Frederikcs
dc.date.accessioned2020-07-01T06:58:15Z
dc.date.available2020-07-01T06:58:15Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationDĚDIC, F. Návrh řízení správy nemovitostí – property management u vybrané administrativní budovy v rámci developerského projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other128393cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191022
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou developerské činnosti a developerského procesu. Úvodní část definuje pojmy spojené s touto činností. Následuje návrh organizační struktury developerské společnosti a popis členů projektového týmu. Práce také popisuje jednotlivé činnosti, které vedou k zajištění developerského projektu ve všech jeho fázích. Na to navazuje vyjmenování jednotlivých faktorů, které projekt ovlivňují. Uvádí také jednotlivá rizika a navrhuje jejich možná zajištění. Poté je popsaná společnost a její požadavky na kancelářské prostory. Práce na závěr představuje samotný návrh fungování správy majetku a property management v projektu.cs
dc.description.abstractPresented master thesis deals with topics regarding developing activities and developing process. Preface defines terms used in developing environment and in related activities. Following part proposes a design of developing company structure and describes members of a project team. This thesis also describes partial activities leading toward execution of developing project in all its phases. Following part defines factors contributing to the projects progress. Risk analysis and risk mitigation activities are also described. Furthermore, a description of a typical company is presented along with its needs for office area. To conclude with, design of property management is described with emphasis on management within the project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDeveloperský projektcs
dc.subjectdeveloperský procescs
dc.subjectdeveloperská činnostcs
dc.subjectprojektový managementcs
dc.subjectfacility managementcs
dc.subjectproperty managementcs
dc.subjectDevelopment projecten
dc.subjectdevelopment processen
dc.subjectdevelopment activityen
dc.subjectproject managementen
dc.subjectfacility managementen
dc.subjectproperty managementen
dc.titleNávrh řízení správy nemovitostí – property management u vybrané administrativní budovy v rámci developerského projektucs
dc.title.alternativeProposal of Property Management for a Selected Office Building as Part of a Development Projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-30cs
dcterms.modified2020-07-03-12:47:23cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid128393en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:14:52en
sync.item.modts2021.11.08 12:50:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeCupal, Martincs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Návrh řízení správy nemovitostí – property management u vybrané administrativní budovy v rámci developerského projektu. Diplomant na otázku oponenta odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil, obhajoba je hodnocena D.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record