Show simple item record

Experimental Investigation of the Neutron Field in an Accelerator Driven Subcritical Reactor

dc.contributor.advisorKatovský, Karelcs
dc.contributor.authorZeman, Miroslavcs
dc.date.accessioned2020-07-01T06:58:21Z
dc.date.available2020-07-01T06:58:21Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationZEMAN, M. Experimentální studium pole neutronů v podkritickém urychlovačem řízeném jaderném reaktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127837cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191028
dc.description.abstractTato disertační práce se zabývá ozařováním spalační sestavy složené z více než půl tuny přírodního uranu svazkem protonů o energii 660 MeV ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně. V obou případech byly napříč celou sestavou v horizontálních a vertikálních pozicích rozloženy prahové aktivační detektory (Al-27, Mn-55, Co-59 a In-nat), které byly aktivovány sekundárními neutrony produkovanými spalační reakcí. Aktivované terčíky byly měřeny a následně vyhodnocovány s pomocí jaderné gama-spektrometrie. V prahových detektorech byly analyzovány různé radionuklidy a byly určeny jejich hodnoty reakčních rychlostí. Z vypočítaných reakčních rychlostí byly určeny poměrné hodnoty pro ozařování sestavy obložené olovem a bez tohoto obložení. Následně bylo v jednotlivých pozicích spalační sestavy dopočítáno rozložení neutronového spektra generovaného uvnitř sestavy s využitím Co-59. Experimentálně získaná data byla porovnána se simulacemi provedenými metodou Monte Carlo pomocí kódu MCNPX 2.7.0.cs
dc.description.abstractThis dissertation focuses on irradiations of a spallation set-up consisting of more than half a ton of natural uranium that were executed by a 660 MeV proton beam at the Joint Institute for Nuclear Reserch in Dubna. Two types of irradiations were arranged: with and without lead shielding. Both types were arranged with threshold activation detectors (Al-27, Mn-55, Co-59, and In-nat) located throughout the whole set-up both in horizontal and vertical positions and activated by secondary neutrons produced by spallation reaction. The threshold activation detectors were analysed by the method of gamma-ray spectroscopy. Radionuclides found in the threshold detectors were analysed and reaction rates were determined for each radionuclide. Ratios of the reaction rates were determined from irradiation of the set-up with and without lead shielding. Subsequently, the neutron spectra generated inside the spallation target at different positions were calculated using Co-59 detector. The experimental results were compared with Monte Carlo simulations performed using MCNPX 2.7.0.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUrychlovačem řízené systémycs
dc.subjectspalační terčcs
dc.subjectneutronové spektrumcs
dc.subjectjaderná gama-spektroskopiecs
dc.subjectreakční rychlostcs
dc.subjectprahové aktivační detektorycs
dc.subjectAccelerator Driven Systemsen
dc.subjectSpallation targeten
dc.subjectNeutron Spectrumen
dc.subjectNuclear gamma-ray Spectroscopyen
dc.subjectReaction Rateen
dc.subjectThreshold Activation Detectorsen
dc.titleExperimentální studium pole neutronů v podkritickém urychlovačem řízeném jaderném reaktorucs
dc.title.alternativeExperimental Investigation of the Neutron Field in an Accelerator Driven Subcritical Reactoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-22cs
dcterms.modified2020-06-30-06:55:29cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid127837en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.01 08:58:21en
sync.item.modts2020.07.01 08:16:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJanda,, Jiřícs
dc.contributor.refereeChudoba,, Petrcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen) RNDr. Ing. Petr Chudoba, PhD. - oponent (člen) doc. Ing. Jiří Janda, PhD. - oponent (člen)cs
but.defenceV rámci obhajoby doktorand seznámil komisi s výsledky dvé disertační práce, včetně vlastních přínosů. Školitel seznámil přítomné se svým hodnocením celého průběhu studia. Následovala diskuse nejdříve k dotazům a připomínkám oponentů. Ve veřejné diskusi vystoupili s dotazy/připomínkami k disertační práci prof. Aubrecht, doc. Drápela, dr. Adam, dr. Chudoba. Záznam dotazů je přílohou protokolu. Všechny dotazy oponentů i v rámci veřejné diskuse byly doktorandem správně vypořádány. V neveřejné diskusi a po tajném hlasování komise konstatovala, že doktorand splnil podmínky par. 47 odst. 4 Zákona o vysokých školách č. 111/98 a lze mu tedy udělit titul doktor - Ph.D.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika a komunikační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record