Show simple item record

Project Risk Management in a Selected Organization

dc.contributor.advisorDoskočil, Radekcs
dc.contributor.authorŠplíchal, Martincs
dc.date.accessioned2020-07-02T06:58:43Z
dc.date.available2020-07-02T06:58:43Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠPLÍCHAL, M. Řízení rizik projektu ve vybrané organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other120411cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191044
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá řízením rizik vybraného projektu ve stavební firmě, zpracování možných rizik a návrhem případných opatření. Pro dosažení hlavního cíle jsou využity metody projektového managementu. Podstatnou částí je analýza současného stavu společnosti DOLP stavební společnost s.r.o., na kterou navazují další metody, jako je analýza vnitřního a vnějšího prostředí a závěrečná analýza SWOT, kde jsou zhodnoceny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku. Na základě zhotovených analýz byla získána možná rizika projektu a navrhnuta nápravná opatření.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with risk management of the chosen project in a construction company, processing of possible risks and a proposal of potential measures. The methods of project management are used to achieve the main goal. The substantial part is an analysis of the current state of DOLP s.r.o., following with other methods such as an analysis of inside and outside surroundings and the final analysis SWOT, where the weaknesses and strenghts are evaluated, opportunities and threats. Some possible risks of the project were obtained on the grounds of made analyses provided with corrective measures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikocs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectprojektový managementcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectmetoda RIPRANcs
dc.subjectRisken
dc.subjectprojecten
dc.subjectproject managementen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectRIPRAN methoden
dc.titleŘízení rizik projektu ve vybrané organizacics
dc.title.alternativeProject Risk Management in a Selected Organizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-01cs
dcterms.modified2020-07-01-17:26:18cs
thesis.disciplineŘízení rizik ekonomických systémůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120411en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.02 08:58:43en
sync.item.modts2020.07.02 08:14:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJál, Lukášcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Řízení rizik projektu ve vybrané organizaci. Diplomant na otázky vedoucího odpověděl. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázky: Navazuje další činnost na ganttův diagram? (doc. Karpíšek) Vysvětlete pojem "komplexní dodávka stavby"? (dr. Šimůnek) S kým jste konzultoval analyzovaná rizika? (dr. Šimůnek) Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programŘízení rizik technických a ekonomických systémůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record