Show simple item record

Brno New Train Station and its Public Spaces

dc.contributor.advisorSedláček, Michalcs
dc.contributor.authorSedláček, Jakubcs
dc.date.accessioned2020-07-04T06:58:01Z
dc.date.available2020-07-04T06:58:01Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSEDLÁČEK, J. Nové brněnské hlavní nádraží a jeho veřejná prostranství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128813cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191156
dc.description.abstractTématem diplomové práce je návrh nového brněnského hlavního nádraží. Řešené území novostavby protíná hranice tří katastrálních území Brna, konkrétně se jedná o Komárov, Štýřice a Trnitou. Zahrnuje samotné drážní těleso, přednádražní prostor a zanádražní prostor, které jsou v bezprostřední návaznosti na nábřeží řeky Svratky. Nádražní objekt je potom řešen jako mostová konstrukce, která posouvá jednotlivé prostory kolejišť a nástupišť do úrovně +7,65 m nad okolní terén. Drážní těleso tudíž netvoří územní bariéru. Hlavním konceptem návrhu nádraží je prodloužení osy nového městského bulváru skrze nádražní těleso a vytvoření výškové dominanty v zanádražním prostoru. Osa se potom propisuje do provozní struktury a formy zastřešení. Samotné nádraží je v návrhu rozčleněno do dvou podzemních a dvou nadzemních podlaží. Podzemní podlaží zahrnují parkování P+R, zásobovací úsek, technologické provozy a terminál podzemní dráhy SJKD. První nadzemní podlaží je potom hlavním provozním uzlem. Nachází se v něm převýšená vstupní hala, hlavní obchodní pasáž, autobusový terminál, odbavovací prostory a komunikační koridory. Druhé nadzemní podlaží zahrnuje prostory nástupišť a prostor pro čekání ve vstupní hale. Základní konstrukční systém zahrnuje dvě hlavní části. Na masivní konstrukci drážního tělesa navazuje železobetonová konstrukce podzemního podlaží, která je založena na vrtaných železobetonových pilotách. Zastřešení nástupišť je řešeno formou ocelové konstrukce. V nižší části se jedná o příhradové vazníky a ocelové sloupy v úrovni nástupišť, převýšenou část v ose bulváru potom tvoří příhradová mostová konstrukce s charakteristickým profilem. Objekt nádraží bude tvořit novou bránu do města, a stane se tak zásadní spojnicí mezi plánovanou novou čtvrtí Trnitou a historickým centrem města.cs
dc.description.abstractThe topic of the Diploma thesis is a design of the New train station in Brno. The plot is located on the boundary of three city districts – Komárov, Štýřice and Trnitá. This area includes the railway structure for the new train station and also its public spaces, which are very close to the river Svratka. The railway structure is designed as bridge construction, that rises all platforms and rail tracks to 7,65 metres above the ground level. So all of the railways do not become a barrier in the city. The main concept extends a longitudinal axis of the city boulevard through the train station, which creates a high-rise building in the southern part of the plot. This axis is written not only to the layout but also to the roof design. The train station includes two underground levels, ground floor and first floor. Underground levels consist of P+R parking, deliveries only area, technical facilities and subway terminal. The ground floor is the main traffic centre. There is an entrance hall, shopping area, bus terminal and public corridors. The first floor includes platforms for train departures and arrivals. There are also public spaces in the entrance hall. The basic structural system consists of two parts. The first part is a massive reinforced concrete structure of the railway bridge deck and all underground levels. This structure is based on reinforced concrete foundation pads with drilled piles. The second part is a steel frame structure of the roof. That includes steel columns and truss girders for the structure of the lower area. The higher part of the roof is designed as a steel-truss bridge with the characteristic profile. The new train station supposes to create a new gate to the city of Brno, that connects contemporary districts with the historical city center.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvlakové nádražícs
dc.subjectautobusový terminálcs
dc.subjectměstská hromadná dopravacs
dc.subjectobchodní pasážcs
dc.subjectpodzemní parkovánícs
dc.subjectvstupní halacs
dc.subjectocelová konstrukcecs
dc.subjectlehký obvodový plášťcs
dc.subjectpříhradová konstrukcecs
dc.subjectkolejištěcs
dc.subjectnástupištěcs
dc.subjectzastřešenícs
dc.subjectosacs
dc.subjecttrain stationen
dc.subjectbus terminalen
dc.subjectpublic transporten
dc.subjectshopping mallen
dc.subjectunderground parkingen
dc.subjectentrance hallen
dc.subjectsteel constructionen
dc.subjectglazed curtain wallingen
dc.subjectspace frame structureen
dc.subjectrail tracken
dc.subjectplatformen
dc.subjectroofingen
dc.subjectaxisen
dc.titleNové brněnské hlavní nádraží a jeho veřejná prostranstvícs
dc.title.alternativeBrno New Train Station and its Public Spacesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-07-03-17:45:21cs
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid128813en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.04 08:58:01en
sync.item.modts2020.07.04 08:19:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHybská, Bohumilacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng.arch. Zdeňka Vydrová - předseda, Ing. arch. Gustav Křivinka - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Pavel Jura - člen, Ing. arch. Pavel Pekár - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent představil téma diplomového projektu, jímž je nové brněnské hlavní nádraží (varianta Řeka) a jeho veřejná prostranství, na vysoké profesionální úrovni. Ve struktuře prezentace i prostřednictvím konzistentního a živého projevu excelentně zprostředkoval pečlivě promyšlený velkorysý koncept založený na protažení bulváru diagonální osou „současnost – historie“ propojující budovu Europointu v zanádražním prostoru přes budovu hlavního nádraží pomyslně až k Petrovu. Autorova orientace v této ožehavé a složité problematice je vynikající. Pracuje s návazností na Svratku, kterou vtahuje do života nové čtvrti, v níž navrhuje převážně lineární zástavbu. Pro návrh je určující transparentnost, silné gesto hlavního městského bulváru a motiv diagonální osy. Student se snaží nabourat paradigma reprezentativnosti předpolí a nádražních budov kontrastující se zbytkovým prostoru za nimi. Dopravní návaznost čtyřpodlažního tělesa nádraží na MHD a severojižní diametr je přehledná a důmyslně koncipovaná. Autor zajímavě řeší rovněž veřejné prostranství v přednádražním prostoru, do něhož zařazuje vodní prvky, zeleň a mobilní galerii uměleckých děl ve veřejném prostoru. V rámci rozpravy nad projektem brilantně objasnil otázku návaznosti podzemní dráhy na vlakový terminál i další provozní provázanosti stejně jako ostatní doplňující dotazy. Členové komise v závěru ocenili, že autor pracuje i s využitím dešťové vody a navrhuje optimální systém retenčních nádrží.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a rozvoj sídelcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record