Show simple item record

Residential building

dc.contributor.advisorVajkay, Františekcs
dc.contributor.authorBíla, Martincs
dc.date.accessioned2020-07-10T06:58:52Z
dc.date.available2020-07-10T06:58:52Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBÍLA, M. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128863cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191203
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro bytový dům v katastrálním území města Velká Bíteš s téměř nulovou spotřebou. Objekt se nachází na okraji města v zastavitelném území určeného pro bývání v bytových domech, na poměrně rovinaté parcele č. 2051. Jedná se o novostavbu v území, kde se již nacházejí bytové domy. Bytový dům je umístěný na okraji parcely a nijak svým objemem nenarušuje původní charakter zástavby. Objekt je navržený jako podsklepený bytový dům se třemi nadzemními podlažími, v kterých se nachází osm bytů. V prvním podlaží se nachází dva byty a v dalších dvou podlažích se nachází tři byty v každém podlaží. Sedm bytů je určených pro 3 až 4 členné rodiny, jeden byt v přízemí je řešený jako bezbariérový. Z důvodu zabezpečení parkovacích míst pro dopravu v klidě je nutné na pozemku vybudovat parkoviště, stejně tak je nutné vybudovat chodník pro chodce a místo pro uskladnění odpadu. Konstrukční systém objektu je stěnový, zděný z keramických tvárnic HELUZ. Stropy jsou řešeny ve stejném konstrukčním systému jako skládané stropy HELUZ MIAKO s doplněním ŽB desek v oblasti vykonzolování balkonů a oblasti schodiště. Střecha je plochá jednoplášťová.cs
dc.description.abstractMain objective of my bachelor’s thesis is elaborating design documentation for performs of structures for apartment building in cadastre unit town of Velká Bíteš with almost zero consumtion. Object is located on the edge of the town in built-up area designated for living in apartment houses, on quiet flat plot number 2051. Apartment house is located on the edge of the plot and no its volume does not disrupt original charakter surrounding buildings. Object is designed like apartment house with a cellar and 3 above-ground floor containing 8 apartment units. Ground floor contains 2 apartment units and the other two floor contains 3 apartment units in each floor. 7 apartment units are designated for 3 to 4 members of families, 1 apartment unit in ground floor is designated like a accessible flat. To ensure parking space for transport is necessary to built a parking place, pedestrian walkway and space for waste storage. Structural system is wall and masonry system made from clay bricks HELUZ. Ceilings solved in the same construction system like a ¨put together¨ceilings HELUZ MIAKO with addition reinfored concrete slab in area of cantilever balcony slab and area of stairs. Roof is designed like a warm flat roof.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectzděnács
dc.subjectHELUZcs
dc.subjectMIAKOcs
dc.subjectbezbariérovýcs
dc.subjectvykonzolovánícs
dc.subjectplochá jednoplášťová střechacs
dc.subjectstropycs
dc.subjectkonstrukční systémcs
dc.subjectstěnovýcs
dc.subjecttvárnicecs
dc.subjectbalkonycs
dc.subjectbytcs
dc.subjectpodlažícs
dc.subjectpřízemícs
dc.subjectpozemekcs
dc.subjectparkovištěcs
dc.subjectchodníkcs
dc.subjectodpadcs
dc.subjectparcelacs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectohlášení stavby novostavbacs
dc.subjectzastavitelné územícs
dc.subjecttéměř nulová spotřebacs
dc.subjectApartment houseen
dc.subjectmasonryen
dc.subjectHELUZen
dc.subjectMIAKOen
dc.subjectaccessibleen
dc.subjectcantileveren
dc.subjectwarm flat roofen
dc.subjectceilingsen
dc.subjectconstructionen
dc.subjectsystemen
dc.subjectwall systemen
dc.subjecthollow clay blocken
dc.subjectbalconyen
dc.subjectflaten
dc.subjectflooren
dc.subjectground flooren
dc.subjectland (area or space)en
dc.subjectparkingen
dc.subjectpedestrian walkwayen
dc.subjectwasteen
dc.subjectploten
dc.subjectdesign documentationen
dc.subjectstructure notificationen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectbuilt-up areaen
dc.subjectalmost zero consumptionen
dc.titleBytový důmcs
dc.title.alternativeResidential buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-07-09-13:46:06cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128863en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.10 08:58:51en
sync.item.modts2020.07.10 08:16:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBartlová, Janacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - předseda, Ing. Petra Berková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Pilný - tajemník, Ing. Tereza Rochlová - tajemník, Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. - člen, Ing. František Vlach, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen, Ing. Lukáš Pobořil - člen,cs
but.defenceZačátek obhajoby - 24. 06. 2020 8:44 Student si připravil prezentaci své bakalářské závěrečné práce v programu PowerPoint. Součástí prezentace byla lokalizace objektu, situační výkres širších vztahů, základní popis objektu, dispoziční řešení 1.NP, dispoziční řešení 2.NP, konstrukční řešení objektu s kompletním popisem a axonometrickým pohledem, architektonické řešení, detail řešení napojení monolitického schodiště, vizualizace a poster. Student si připravil odpovědi v reakci na otázky oponenta, které zahrnul do prezentace. Konec obhajoby - 24. 06. 2020 8:59 Hodnocení: C Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record