Zobrazují se záznamy 1-20 z 54537

 • Vytápění mateřské školy 

  Ryšavá, Veronika
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody mateřské školy ve Zlíně. Jedná se o nepodsklepený objekt rozdělený do několika jednopodlažních pavilonů, které jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou, ...
 • Polyfunkční komplex Houbalova v Brně, hrubá spodní stavba 

  Kolouch, David
  Tato práce se zaměřuje na hrubou spodní stavbu polyfunkčního komplexu v Brně, která je založená na pilotách ve složitých základových podmínkách. Práce řeší stavbu z pohledu stavebně technologického. Součástí práce je časový ...
 • Vzduchotechnika pro jednotku intenzivní péče 

  Halaj, Andrej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechnických zariadení pre jednotku intenzívnej starostlivosti a jej pridružené miestnosti. Systém je rozdelený na dva celky. Primárne zariadenie obsluhuje lôžkovú časť jednotky ...
 • Možnosti uplatnění odpadu z výroby cementotřískových desek ve stavebních hmotách 

  Bartoň, Andrej
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění odpadu z výroby cementotřískových desek ve stavebních hmotách. V teoretické části práce jsou rozebrány jednotlivé složky a postupy při výrobě cementotřískových desek, ...
 • Koučování ve stavebnictví 

  Čičmanec, Juraj
  Bakalárska práca pojednáva o tom, ako to v dnešnej modernej dobe, plnej technológií, vyzerá v manažmente stavebníctva. V tejto práci sú rozoberané základné pojmy, hlavné úlohy manažéra, etika manažérov a manažment zmien. ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Špačková, Sára
  Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů týkajících se projektového řízení. Dále popisuje životní cyklus ...
 • Obytný dům 

  Staňková, Pavla
  Předmětem této bakalářské práce je návrh obytného domu. Stavební objekt se nachází severovýchodním okraji města Boskovice. Pozemek vybraný pro stavbu je situován v katastrálním území Boskovice. Objekt je řešen jako samostatně ...
 • Zaměření kostelu sv. Víta v Havlíčkově Borové 

  Stránská, Petra
  Bakalářská práce se zabývá zaměřením kostela sv. Víta v Havlíčkově Borové v kraji Vysočina. Výsledek práce bude sloužit jako podklad pro rekonstrukci kostela. Na lokalitě byla metodou GNSS vybudována pomocná měřická síť, ...
 • Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Lagiň, Juraj
  Bakalárska práca rieši statický posudok a porovnanie dvoch variant železobetónovej stropnej dosky administratívnej budovy. Prvý variant, navrhnutý ako doska s plným prierezom, je porovnaný s variantom dosky, ktorá je ...
 • Numerical Modelling of Grate Combustion 

  Juřena, Tomáš
  Předkládaná práce je zaměřena na numerické modelování spalování tuhých paliv na roštu metodami výpočtové dynamiky tekutin (CFD). Jelikož výsledky CFD simulací roštového spalování závisí na kvalitě vstupních dat, která ...
 • In Vitro Study of the Effect of Particle Characteristics and Flow Rate on Regional Deposition in Human Airways 

  Bělka, Miloslav
  Dlouhodobé vdechování částic může přispívat ke vzniku nebo zhoršení nejrůznějších plicních onemocnění. Na druhou stranu, vdechování léčiv je často používanou metodou podávání léků proti astmatu a jiným nemocem dýchacího ...
 • Využití experimentů pro zlepšení úrovně konstitutivních modelů tkání aortálních výdutí 

  Man, Vojtěch
  Předkládaná práce se věnuje problematice aneurysmat břišní aorty (AAA) s přihlédnutím k možnosti využití mechanických zkoušek tkání aortálních výdutí ke zlepšení úrovně jejich konstitutivních modelů. Úvodní část se zabývá ...
 • Coulombovské interakce v elektronových svazcích 

  Jánský, Pavel
  Disertační práce se zabývá výpočty termoemisní trysky experimentální elektronové svářečky. Popisuje vliv prostorového náboje, který nejen ovlivňuje celkový emisní proud ve svazku, ale má také zásadní vliv na trajektorie částic.
 • Mikrovlnné modulátory na bázi sixportů 

  Dušek, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou modulátorů, řešených pomocí mikrovlnných šestibranů. V úvodu jsou rozebrány dosavadní řešení šestibranů jako modulátorů, jejich přenosové funkce a technologie SIW. Návrhová část obsahuje ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zajícová, Ivana
  Předmětem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr podniku a následně ho aplikovat na konkrétním případě. První část práce tvoří úvod do problematiky malých a středních podniků, jsou zde definovány specifické ...
 • Formace olověného akumulátoru 

  Hlaváč, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou formace olověných akumulátorů a způsoby nabíjení článků tak, aby nové akumulátory mohly po dobu své životnosti nabízet stále vysoký výkon a účinnost. V práci je snahou porovnat ...
 • Vyhodnocení sanace hráze vodního díla Hornice 

  Králíková, Štěpánka
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením monitorování a sanačních opatření realizovaných na zemní hrázi vodního díla Hornice. V roce 2014 bylo sledování zahájeno metodou elektrické impedanční spektrometrie (EIS). Monitorování ...
 • Vzduchotechnika restaurace s kuželkárnou 

  Tomeš, Adam
  Bakalářská práce řeší návrh vzduchotechniky restaurace s kuželkárnou. Cílem této práce je navrhnout dvě vzduchotechnická zařízení v části zadaného objektu. Jednotlivá zařízení jsou navrhnuta tak, aby splňovala hygienické, ...
 • Rodinný dům 

  Macháčková, Klára
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Olešnici. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, zastřešen plochou střechou. Projekt vznikl za účelem návrhu trvalého bydlení ve dvou bytových ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Vajgl, Radek
  Tato práce je zaměřena na návrh novostavby energeticky efektivního rodinného domu, který se nachází v katastrálním území Žáky. Návrh objektu je zamýšlen na parcele č. 252/2, která má plochu 1214 m2 a je součástí budoucího ...