Now showing items 21-40 of 56922

 • Rodinný dům s cukrárnou 

  Šubrtová, Michaela
  Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu s cukrárnou v obci Květnice. Objekt je určen pro pětičlennou rodinu. Navržený dům má dvě ...
 • Možnosti eliminace sulfonamidů z vodního ekosystému 

  Suková, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení sulfonamidových antibiotik, zejména na možnosti eliminace těchto léčiv z vodního ekosystému. Kontaminace životního prostředí léčivy a jejich rezidui představuje v současnosti velký ...
 • Stanovení lineárních syntetických vonných látek v abiotických a biotických matricích 

  Švestková, Tereza
  Syntetické musk sloučeniny jsou uměle vyrobené organické látky, které svou vůní připomínají pižmo (mošus). Nejnovější, a zároveň i nejméně prostudovanou skupinou jsou lineární musk sloučeniny. Tyto látky jsou přítomné např. ...
 • Stanovení mastných kyselin v tavených sýrech 

  Pruknerová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením mastných kyselin v tavených sýrech, resp. tavených sýrových analozích, pomocí plynové chromatografie s FID detekcí. V teoretické části práce jsou charakterizovány mastné kyseliny, ...
 • Využití technik enkapsulace k přípravě výrobků určených pro dětskou výživu 

  Hoová, Julie
  Tato diplomová práce se zabývá použitím různých forem zvolených probiotických bakterií Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium breve za účelem aplikace do dětských výrobků. Teoretická část je zaměřena na popis probiotických ...
 • Studie aktivity extracelulárních enzymů produkovaných různými druhy kvasinek 

  Vršanská, Martina
  Diplomová práce se zabývá studiem různých kmenů kvasinek z hlediska produkce extracelulárních lipolytických enzymů. První část této práce spočívající ve výběru vhodných kvasinek byla vypracována v rámci studijních pobytů ...
 • Akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS 

  Foltýn, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS ve společnosti zprostředkovávající obchodování na finančních trzích. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití rodinného domu v Červeném Kostelci 

  Mertlíková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá analýzou nejvyššího a nejlepšího využití (HABU). V teoretické části nalezneme popis čtyř základních kritérií, ze kterých se analýza skládá. Jedná se o tato kritéria: dodržování právních předpisů, ...
 • Hydraulický tlumič v aktivním závěsu kola 

  Kala, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je popsat problematiku spojenou s tlumením kmitů kola a utřídit tyto informace podle nejnovějších poznatků. Popsat jednotlivé principy používané pro tlumení kmitů kol osobních vozů a srovnat ...
 • Užití sférické geometrie v zeměpise a astronomii 

  Ležovič, Petr
  Obsahem této práce je definování základních pojmů a odvození hlavních vět sférické geometrie a jejich využití při práci se sférickým trojúhelníkem. Dále jsou zde uvedeny souřadnicové systémy, používané v zeměpise a astronomii, ...
 • Vzdálená správa unixového směrovače pomocí protokolu XMPP/Jabber 

  Bezdíček, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací modulárního klienta protokolu XMPP/Jabber pro interpretaci příkazů určeného pro operační systém OpenWrt. Práce obsahuje informace o protokolu XMPP/Jabber a operačním ...
 • Prověření možnosti transformace nebezpečného odpadu v nový materiál 

  Bína, Tomáš
  Tato práce se zabývá využitím technologie solidifikace pro zneškodnění nebezpečných odpadů se záměrem na materiálové využití odpadů. Cílem této práce je tedy nalezení a prověření nové solidifikační cesty, která umožní ...
 • Modifikace plniva cementotřískových desek alternativními vláknitými plnivy 

  Dywor, Michal
  V cementotřískových deskách se jako plnivo běžně užívá třísek jedlového nebo smr-kového dřeva. Zvyšující se nároky kladené na stavební materiály nutí technology vyvíjet nové druhy kompozitních materiálů využívající i ...
 • Zašová - klášter v rukách veřejnosti 

  Šebestová, Pavla
  Projekt se zabývá přestavbou někdejšího kláštera Trinitářského řádu a navazujícího areálu obce Zašová. Účelem přestavby je vytvoření návrhu, který by sestával z centra společensky potřebných sociálních služeb a dostatečně ...
 • Revitalizace Technického muzea v Brně 

  Kinnert, Filip
  Muzeum je především veřejná budova ve městě. Ačkoli se většina práce sběratelské, konzervátorské a restaurátorské odehrává za zavřenými dveřmi, svým významem a mnohdy i umístěním má muzeum významnou úlohu městotvornou. ...
 • Návrh marketingové komunikace pro společnost TKTD S.R.O. 

  Šimko, Dávid
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej komunikácie vybraných podnikateľských aktivít spoločnosti TKTD s.r.o., ktorými sú poskytovanie služieb autoumyvárne, pneuservisu a autoservisu. Práca je rozdelená na tri ...
 • Financovanie projektu výstavby podnikateľského inkubátoru pomocou fondov EU 

  Vavrinčíková, Monika
  Diplomová práca je zameraná na financovanie projektu v neziskovej sfére. Práca sa zaoberá financovaním projektu prostredníctvom čerpania nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie. Zadávateľom tohto projektu ...
 • Hydratace a struktura huminových kyselin studovaná metodami termické analýzy 

  Grebíková, Lucie
  Cílem této práce bylo užití termické analýzy, především teplotně modulované diferenční kompenzační kalorimetrie (TMDSC) k odhalení změn ve struktuře huminových kyselin (HA), způsobených pravidelným vlhčením HA vodou a jejím ...
 • Model sportovních služeb v elektronickém obchodování 

  Moťka, Pavel
  Tato práce se zabývá otázkou nástrojů elektronického obchodování. Ve své první části se zaměřuje na vymezení termínu elektronické obchodování a na analýzu základních vztahů v elektronickém obchodu, současných trendů a ...
 • Teplotní změny při pulzním nabíjení olověného akumulátoru 

  Přikryl, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou olověných akumulátorů, způsoby jejich nabíjení a problematikou tepelných dějů v olověných akumulátorech. Práce je členěna do tří hlavích částí. V první části jsou uvedeny ...