• Analýza daňového dopadu Švarc systému 

    Paulová, Alžběta
    Cílem této bakalářské práce je analyzovat současnou legislativu v oblasti nelegálního zaměstnávání, především nelegálního zaměstnávání živnostníků v tzv. švarcsystému. Dále pak vytvořit modelové situace, na kterých bude ...